Gymnázium Bučovice

Přeskočit na obsah

Biologie

Vydáno dne 16. 03. 2006 (12594 přečtení)

Život na naší planetě je ojedinělý jev, zatím nebylo zjištěno že by ve Vesmíru existovala podobná úroveň živých systémů jako na naší Zemi. Život jako ojedinělý fenomén má řadu specifických znaků: neustále se vyvíjí, je vázaný na systémy, které jsou prostorově a časově omezené, hlavní složkou jsou bílkoviny a kódovací systém DNA a RNA se značnou složitostí a mnohotvárností. V neposlední řadě jsou složité, mnohočetné a křehké vzájemné vztahy mezi jednotlivými formami živých bytostí a vztahy mezi nimi a vnějším prostředím. Biologie – obor, který se zabývá poznáváním všeho živého je ve svém obsahu a metodice zvláštní, obsáhlý, svou náplní pestrý a zajímavý. Učební předmět biologie má tradičně svoje místo ve vzdělávacím systému našeho školství.

Způsob výuky, metodika, procházely vývojovými etapami. V předchozích mnoha desetiletích do značné míry převládaly způsoby víceméně zaměřené popisně za použití obrazových pomůcek, případně přírodnin různě zakonzervovaných či čerstvých.V prvních padesáti letech existence bučovického gymnázia se tehdejší přírodopisné sbírky, většinou vycpaní ptáci a savci, nástěnné obrazy, různé konzervované preparáty živočichů nebo rostlin, postupně pořizovaly, často z darů. Zajímavým dárcem byl také známý český cestovatel dr. Emil Holub. Ten v roce 1899 přednášel bučovické veřejnosti o své poslední výzkumné cestě po jižní Africe. Zde byl informován o budoucí výstavbě české státní vyšší reálky. Rozhodl se věnovat některé přírodniny dovezené z cest po Africe ještě před zřízením školy. Na podzim roku 1903 byla sbírka umístěna v nové budově. Do stavu sbírek také zasáhly reformy školství v padesátých a šedesátých letech minulého století. Reformy byly spojené s trojím stěhováním školy. Tak např. v roce 1965 při rozdělování jednotné jedenáctileté střední školy na základní školu a na školu opět gymnaziálního typu byla část sbírek převedena a umístěna na základní škole. Důvodem byly omezené prostorové možnosti, které byly škole přiděleny v budovách pod správou ředitelství základní školy. Takový stav trval, jak je známo, do roku 1992 do návratu do vlastního objektu. Nové způsoby pojetí výuky se postupně vyvíjely od šedesátých let minulého století. Bučovické gymnázium bylo umístěné ve stísněných prostorových podmínkách základní školy, přesto se podařilo zařídit speciální laboratoř biologie, kde se mohly rozvíjet moderní přístupy. Postupně se mohlo nové pracoviště vybavovat přístrojovou technikou (videomikroskopy, dataprojektory, tonometry, spirometry aj.), chemikáliemi, laboratorním sklem a nástroji pro práci s materiálem. Tak se přecházelo od metod klasické výuky k modernímu pojetí. Součástí výuky se staly samostatné praktické práce s biologickým materiálem, samostatné řešení modelových úkolů, chemické metody kvalitativní analýzy organických sloučenin, soustava řízených pokusů z fyziologie rostlin, živočichů a člověka. Nedílnou součástí biologického pracoviště se stala bohatá příruční knihovna odborné literatury.

V současné době je naše škola vybavena novou moderně zařízenou laboratoří a učebnou pro výuku biologie. Samozřejmou součástí je audiovizuální technika odpovídající dnešní etapě technické úrovně.

Během vývoje se také změnilo i pojetí vlastní výuky. Důležitým jevem je přechod od dřívějších popisných metod k modernímu pojetí, které zdůrazňuje fyziologické aspekty, jaké procesy probíhají v živých systémech, kterým zákonitostem podléhají, jaké jsou vzájemné souvislosti mezi jednotlivými systémy.

V obsahu výuky se objevují nejnovější poznatky z progresivních oborů jako jsou například genetika, ekologie a další. Přirozenou součástí výuky jsou exkurze do určitých ekosystémů, případně do zařízení jako jsou muzea a vědecké výstavy.

Široké znalosti z biologických oborů jsou součástí všeobecného vzdělání všech absolventů a jsou důležitým odrazovým můstkem pro studenty vysokoškolských oborů jako jsou všeobecné i veterinární lékařství, zemědělské obory, všeobecná biologie a další.

V nedaleké budoucnosti čeká potom zájemce o maturitu z biologie dvoustupňový způsob, ústní a písemná maturitní zkouška.

PaedDr. Miloslav Pacola


Související články:
Dějepis (31.03.2006)
Francouzský jazyk (31.03.2006)
Anglický jazyk (31.03.2006)
Český jazyk (31.03.2006)
Výtvarná výchova (31.03.2006)
Deskriptivní geometrie (16.03.2006)
Základy společenských věd (16.03.2006)
Matematika (16.03.2006)
Zeměpis (16.03.2006)
Fyzika (16.03.2006)
Hudební výchova (16.03.2006)
Chemie (16.03.2006)
Německý jazyk (16.03.2006)

[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 267329 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Navigace

Bezdrátová škola


Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz

Modernizace výuky

Nejčtenější (3 měsíce)

Neexistují vhodná data!

Informační brána

Portál umožňující z jednoho místa využívat různé české a zahraniční zdroje (knihovny, katalogy, databáze, atd).

hledej

Nalézt e-časopis

Rozhraní vyhledávající volně dostupné elektronické časopisy.

Bučovicko obrazem


Hotel

Reklama

Škola je zapojena do projektu Masarykovy univerzity: Ambasadoři MUÚřad práce Vyškov - portál

Zlatý certifikát společnosti Scio
Zprostředkovatel internetového připojení školy - VIVO CONNECTION

Základní informace

Telefon
Kancelář + fax:
+420 517 383 119
Ředitel:
+420 517 384 263

Adresa:
Bučovice, Součkova 500
E-mail:
gymbuc@gymbuc.cz


Rozvrhy a suplováníRozvrh
SuplováníZadej vstupní kód

Jídelní lístek (OA)Objednávka obědů

Odhlašování obědů osobně nebo telefonicky do 14 hodin den předem. Odhlašování přes internet nebo box v jídelně dva dny předem do 20 hodin.
Přijímací zkoušky Cermat
ukázkové úlohy (5. / 9. třída)


Knihovna gymnáziaAktuality

28.06.2019: Úřední hodiny

Během hlavních školních prázdnin jsou úřední hodiny kanceláře každou středu od 9 do 12 hodin.

Dvojník budovy

I budovy mohou mít své dvojníky

Kalendář

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Citáty slavných

Předpověď počasí

Počasí


Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS.

šablonu vytvořili: Jan Koudelka, Radek Drozd