head

Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj II. etapa

img

 

V průběhu roku 2009 se naše škola stala spolu s dalšími vybranými deseti středními školami zřizovanými Jihomoravským krajem součástí projektu Evropské unie "Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj", v rámci kterého byla vybavena bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturou.

Tohle zařízení je klíčovou podmínkou pro používání moderních výukových metod a pomůcek ve všech třídách a nabízí řešení problému s nedostatečným počtem počítačových učeben. Moderní pomůcky (přenosné počítače, projektory, tablety apod.) získají díky bezdrátové síti svou mobilitu a mohou být sdíleny více pedagogy i třídami ve výuce většiny přírodovědných a humanitních předmětů. Pedagogové a žáci získají pomocí bezdrátové sítě přístup k informačním zdrojům, internetu a on-line aplikacím, které mohou být sdíleny i více školami v regionu.

Realizace projektu proběhla v odbobí od 12.1.2009 do 31.12.2009. Projekt byl financován z fondu Evropské unie a z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Víc informací: http://www.sssbrno.cz

Partner projektu:

cisco