Gymnázium Bučovice

Přeskočit na obsah

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 170 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-170|

0. ročník Klubu rodičů - skupiny cizího jazyka

Vydáno dne 07. 06. 2019 (1355 přečtení)

V pondělí 24. června 2019 proběhl úvodní Klub rodičů pro žáky budoucích prvních ročníků osmiletého i čtyřletého studia gymnázia i obchodní akademie.
Po shromáždění vstupních dotazníků od všech žáků čtyřletého studia doplňuji slíbenou informaci o druhých cizích jazycích volených žáky. V obou budoucích prvních ročnících 1. AO (obchodní akademie) a 1. A (gymnázium) budou otevřeny učební skupiny pro německý a ruský jazyk. O jazyk francouzský byl minimální zájem (2 žáci) a nebude tak otevřen. Tito dva žáci byli podle svého pořadí zájmu přiřazeni do skupiny ruského jazyka.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor obchodní akademie

Vydáno dne 24. 05. 2019 (1431 přečtení)
Rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky si rodiče vyzvednou osobně po předložení OP v kanceláři školy v pátek 24. 5. 2019 v době od 8.00 h do 16.00 h, další dny v době od 7.30 h do 16.00 h. Zápisový lístek je v případě zájmu o studium nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (7. 6. 2019).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí ředitele školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

V Bučovicích 24. 5. 2019

RNDr. Jaroslav Honza, CSc.
ředitel školy

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Návštěva u hasičů

Vydáno dne 10. 05. 2019 (1127 přečtení)

Dne 3. května 2019 třída prima navštívila Den otevřených dveří u místních hasičů. Velmi mile nás v hasičce přivítali profesionální i dobrovolní hasiči. Seznámili nás s jejich každodenní prací. Vysvětlili, co všechno musí dělat během výjezdu, ať už jedou k havarii, nebo jako pomocníci záchranářů.
Dalším velmi zajímavým bodem programu bylo možnost vyzkoušet si jejich nástroje, které používají například na vyproštění lidí z havarovaného auta nebo nosítka na přenos zraněných. Někteří dokonce zakusili tlak proudu v hadicích, když stříkali na cíl.
Posledním bodem bylo naučné video o první pomoci, když se člověk dostane do situace, která ji vyžaduje přímo od nás.
Velmi zajímavé a poučné dopoledne se všem studentům líbilo a i přes nepřízeň počasí jsme odcházeli plni dojmů a zážitků.

Třídní učitelka Irena Vintrová


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výsledky přijímacího řízení 2019

Vydáno dne 29. 04. 2019 (2791 přečtení)

     


Rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky si rodiče vyzvednou osobně po předložení OP v kanceláři školy v úterý 30. 4. 2019 v době od 12.00 h do 16.00 h, ve čtvrtek 2. 5. 2019 v době od 7.30 h do 16.00 h a v pátek 3. 5. 2019 od 7.30 h do 14.00 h.
Zápisový lístek je v případě zájmu o studium nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (16. 5. 2019).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí ředitele školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

V Bučovicích 29. 4. 2019

RNDr. Jaroslav Honza, CSc., ředitel školy

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Slovo ředitele školy k lednu 2019

Vydáno dne 15. 02. 2019 (2261 přečtení)

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás po měsíci opět informoval o dění v Gymnáziu a Obchodní akademii Bučovice.
Ze zpráv, uveřejněných v Bučovických novinách, již víte, že v měsíci prosinci proběhly stužkovací večírky maturitních ročníků. Žáci obchodní akademie zvolili pro svůj významný den prostředí bučovického zámku, žáci obou gymnaziálních oborů aulu školy. Ke slavnostní a důstojné atmosféře celé akce významně přispěli rodiče, příbuzní a přátelé žáků, kteří jim přišli pogratulovat, někdy i zavzpomínat na ukončení svého středoškolského studia. Žáky gymnázia, kteří v ten den vstoupili do „stavu maturantského“, velmi potěšila návštěva dlouholetého ředitele školy pana Mgr. Jiřího Vlčka, mého předchůdce. Poslední týden školy ve starém roce jsme si kromě výuky užili v přátelské atmosféře, ke které již tradičně přispěl koncert žáků primy a sekundy, určený jejich rodičům a veřejnosti. Starší žáci školy je pak ve dvou následujících koncertech podpořili řadou svých, převážně hudebních vystoupení. Nezklamal ani učitelský sbor, který na oplátku zazpíval svým žákům. Velký ohlas měla společná akce žáků a učitelů celé školy „zpívání na schodech“, která se uskutečnila v letošním roce poprvé.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Studenti maturitního ročníku na Úřadu práce ve Vyškově

Vydáno dne 30. 01. 2019 (1278 přečtení)

Při příležitosti ukončení dalšího stupně vzdělávání navštívili studenti 4. ročníků Gymnázia a Obchodní akademie v Bučovicích vyškovský úřad práce. Kolem deváté hodiny započala zhruba tříhodinová prezentace, která zahrnovala důležité informace o statusu studenta, o možnostech uplatnění na trhu práce či výhodách a nevýhodách všech dalších možností vzdělávání.
Dále následovala praktická část, kdy se studenti rozdělili do skupin a jejich úkolem bylo na základě zadaných požadavků vybrat ze čtyř životopisů nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici ve firmě. Poté všichni zhlédli videa z pohovorů s uchazeči a zjistili, že prvotní volby, které vycházely pouze z informací uvedených v životopisech, nebyly vždy správné.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Nabídka přípravných kurzů

Vydáno dne 09. 01. 2019 (1884 přečtení)


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

...a přišel i Mikuláš

Vydáno dne 05. 12. 2018 (1679 přečtení)


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Život egyptologa v terénu

Vydáno dne 19. 11. 2018 (1305 přečtení)

V pátek 16. listopadu do naší školy zavítala Mgr et Mgr Dana Bělohoubková, doktorandka z Českého egyptologického ústavu Karlovy univerzity v Praze, aby studentům přiblížila každodenní práci českých egyptologů přímo na jejich archeologické „koncesi“ v Abúsíru poblíž hlavního města Egypta. Ano, naši egyptologové mají poblíž Káhiry svoje vyhrazené území, kde mohou provádět vykopávky. Ale všecky nalezené předměty musejí samozřejmě zůstat v Egyptě. A kvůli vykrádání nalezišť hlídají tuto oblast v noci strážci ozbrojení samopaly. Našim vědcům, mezi které vedle archelogogů patří třeba antropoložka nebo restaurátoři, pomáhají místní pracovníci pod vedením tzv. předáka, který, stejně jako v dobách dávno minulých, používá pro výkon svého povolání hůl... Dozvěděli jsme se, jak vypadá běžný den na vykopávkách od brzkého ranního vstávání a jízdy terénní Toyotou po písečných dunách, po pití velmi horkého a velmi sladkého čaje, náročné a nebezpečné sestupování do šachet a okamžiky, kdy je egyptolog napasován mezi dva sargofágy a musí přepsat starobylé nápisy, které se tam nacházejí. Přestože by se mohlo zdát, že všecko už bylo objeveno, našim egyptologům se v poslední době podařily "majstrštychy" třeba v podobě nalezení nevykradené hrobky, chrámu Ramesse II. atd. A zůstavají i zatím nezodpovězené otázky – třeba proč má ta kráva kachní ocas? :-) Děkujeme za poutavou přednášku. :-)

Jana Pokorná, vyučující Aj

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výsadba stromů

Vydáno dne 16. 11. 2018 (1346 přečtení)

Letošní netypicky přívětivé podzimní počasí nám umožnilo provést výsadbu stromů v areálu školy, než přijdou první mrazy. V návaznosti na probírané učivo biologie třetích ročníků si žáci prověřili přítomnost svalových skupin na těle a jejich zapojení při práci. Chlapci se chopili rýčů a lopat a připravili jámy pro výsadbu našich i cizokrajných dřevin. Dívky se postaraly o dostatečnou zálivku kořenových balů a zapravení stromů do půdy. Opravdovou výzvou bylo pro žáky zatloukání opěrných kůlů, při němž využili zákonů gravitace, jak jim nenápadně poradila paní profesorka Ivana Gálová. Naštěstí nikdo z nich Isaaca Newtona nenapodobil a žádný předmět jim na hlavu nedopadl. Práce jim šla pěkně od ruky a postupně osadili prostranství podél přístupové cesty do školy liliovníky tulipánokvětými, jinanem dvoulaločným nebo zmarlikou Jidášovou. Nezapomněli jsme ani na původní dřeviny. Vysázeli jsme habr, javor a lípu, jako náhradu za pokácené břízy. Děkuji Ing. Heleně Smrčkové za užitečné rady a pomoc s výběrem dřevin. Děkuji žákům septimy a 3.A za odvedenou práci a příjemné dopoledne.

Vyučující biologie Jan Zelinka.


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Přijímací řízení na Gymnázium a Obchodní akademii v Bučovicích na školní rok 2018/2019

Vydáno dne 31. 01. 2018 (3149 přečtení)

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde ve středu 2. května 2018 v 8.00 hodin.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Volby do školské rady

Vydáno dne 08. 12. 2017 (1808 přečtení)

     
V rámci schůze Klubu rodičů a přátel školy ve čtvrtek 7. prosince 2017 proběhla volba tří zástupců rodičů do Školské rady Gymnázia a OA Bučovice na další tříleté funkční období. Do volební urny bylo vhozeno celkem 179 platných hlasovacích lístků.

Z výběru nabízených kandidátů byli zvoleni:
  • Mgr. Lenka Dolejší, Kojátky, učitelka ZŠ
  • Bc. Petra Holíčková, Bučovice, úředník MěÚ
  • Ing. Michal Vrána, Bučovice, ekonom

Děkujeme všem rodičům za pomoc při sestavování školské rady našeho gymnázia pro další funkční období.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-170|


Navigace

Bezdrátová škola


Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz

Modernizace výuky

Nejčtenější (3 měsíce)

Neexistují vhodná data!

Informační brána

Portál umožňující z jednoho místa využívat různé české a zahraniční zdroje (knihovny, katalogy, databáze, atd).

hledej

Nalézt e-časopis

Rozhraní vyhledávající volně dostupné elektronické časopisy.

Bučovicko obrazem


Hotel

Reklama

Škola je zapojena do projektu Masarykovy univerzity: Ambasadoři MUÚřad práce Vyškov - portál

Zlatý certifikát společnosti Scio
Zprostředkovatel internetového připojení školy - VIVO CONNECTION

Základní informace

Telefon
Kancelář + fax:
+420 517 383 119
Ředitel:
+420 517 384 263

Adresa:
Bučovice, Součkova 500
E-mail:
gymbuc@gymbuc.cz


Rozvrhy a suplováníRozvrh
SuplováníZadej vstupní kód

Jídelní lístek (OA)Objednávka obědů

Odhlašování obědů osobně nebo telefonicky do 14 hodin den předem. Odhlašování přes internet nebo box v jídelně dva dny předem do 20 hodin.
Přijímací zkoušky Cermat
ukázkové úlohy (5. / 9. třída)


Knihovna gymnáziaAktuality

28.06.2019: Úřední hodiny

Během hlavních školních prázdnin jsou úřední hodiny kanceláře každou středu od 9 do 12 hodin.

Dvojník budovy

I budovy mohou mít své dvojníky

Kalendář

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Citáty slavných

Předpověď počasí

Počasí


Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS.

šablonu vytvořili: Jan Koudelka, Radek Drozd