Gymnázium Bučovice

Přeskočit na obsah

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 16 nalezených)

|0-15|15-16|

Mikulášská nadílka

Vydáno dne 10. 12. 2018 (1140 přečtení)

Ve středu 5. prosince se studenti 3.AO Gymnázia a Obchodní akademie v Bučovicích vypravili do Základní a mateřské školy, Školní 710 a do školky na Fučíkově ulici. Dvě skupiny čertů a andělů vedené Mikulášem rozdali prvňáčkům dárky, malí písaři se dočkali vytouženého pera, aby se mohli ve svém psaní zdokonalovat. Nechyběla ani sladkost, která je taktéž potěšila.
Ve školkách potom nebeská družina rozdala dárky výměnou za písničku či básničku. Nakonec proběhl rej všech zúčastněných, společně si všichni zatančili a slíbili si, že budou hodní a nebudou zlobit ani své paní učitelky, ani rodiče. Na pěkný zimní slunečný den zůstanou vzpomínky všem zúčastněným.
Mgr. Dagmar Vrbácká
Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výsledky veřejné sbírky Bílá pastelka

Vydáno dne 26. 11. 2018 (910 přečtení)

Ve středu 17. října 2018 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole proběhl již 19. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Pořadatelem sbírky byla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. V tento den vyšlo do ulic více než dva a půl tisíce dobrovolných prodejců, převážně z řad středoškolských studentů ve 200 městech ČR. V našem regionu se sbírky zúčastnilo celkem 6 subjektů a za naši školu každoročně třída kvinta v ulicích Bučovic.
Celkový výtěžek činil v regionu Bučovicka, Kyjovska a Hodonínska 64 973 Kč, studenti kvinty přispěli úctyhodnou částkou 21 513 Kč.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Bílá pastelka

Vydáno dne 17. 11. 2016 (1366 přečtení)

    Výsledky veřejné sbírky Bílá pastelka pořádaná oblastní odbočkou SONS Kyjov v roce 2016.
Ve středu 12. října 2016 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole proběhl již 17. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Pořadatelem sbírky byla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SOMS ČR) ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a TyfloCentrum.
V tento den vyšlo do ulic více než dva a půl tisíce dobrovolných prodejců převážně z řad středoškolských studentů v bezmála 200 městech ČR a sbírka přinesla 2 062 480,- Kč, díky nimž může SONS realizovat aktivizační projekty podporující integraci nevidomých do společnosti, či zpřístupňování informací formou digitalizace textů. Výtěžek sbírky pomáhá krýt také provoz Středisek integračních aktivit ve více než 25 městech ČR, výcvik vodících psů a mnohé další služby pro osoby se zrakovým postižením.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výsledky veřejné sbírky Bílá pastelka 2014

Vydáno dne 18. 11. 2014 (1694 přečtení)

   Ve středu 15. října 2014 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole proběhl již 15. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Pořadatelem sbírky byla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a TyfloCentrum.
V tento den vyšlo do ulic více než dva a půl tisíce dobrovolných prodejců převážně z řad středoškolských studentů v bezmála 200 městech ČR a sbírka přinesla 1 871 405,-Kč, díky nimž může SONS realizovat aktivizační projekty podporující integraci nevidomých do společnosti, či zpřístupňování informací formou digitalizace textů. Výtěžek sbírky pomáhá krýt také provoz Středisek integračních aktivit ve více než 25 městech ČR, výcvik vodících psů a mnohé další služby pro osoby se zrakovým postižením.
V našem regionu sbírku pořádala oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Kyjově, za pomoci studentů Střední zdravotní školy v Kyjově, Gymnázia v Hodoníně, Strážnici, Bučovicích, a členů OO SONS Kyjov s 18 kasičkami. Zásluhou výše uvedených oblastní odbočka v Kyjově přispěla do sbírky celkovou částkou 39 322 Kč.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Celonárodní sbírka "Bílá pastelka"

Vydáno dne 25. 10. 2011 (2405 přečtení)

   Hlavním pořadatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Cílem projektu je shromáždit finanční prostředky na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce zrakově postižené lidi, kteří se učí žít v podmínkách ztráty zraku, zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, číst a psát brailovo slepecké písmo a další dovednosti nezbytné k jejich dalšímu životu.
Sbírka proběhla u příležitosti „Mezinárodního dne bílé hole“ dne 12.10.2011 v době od 8 do 19 hodin na celém území ČR ve více než v 250 městech .

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Bílá pastelka 2009

Vydáno dne 27. 10. 2009 (2855 přečtení)

   Ve čtvrtek dne 15. října 2009 se uskutečnila celonárodní sbírka Bílá pastelka. Sbírka proběhla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole na celém území ČR ve více než v 250 městech. Hlavním pořadatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
I letos dvojice studentů kvinty Gymnázia Bučovice – oblečeny do černých triček s nápisem Bílá pastelka - prodávaly v Bučovicích, Ždánicích a Křenovicích symbolické bílé pastelky za minimální cenu 20,- Kč. Spolu s originální bílou pastelkou obdrželi kupující letáček s informacemi o sbírce a záložku. Celkový výsledek sbírky bude oznámen v médiích. Děkujeme za příspěvek těm z Vás, kdo jste přispěli a tím pomohli lidem, kteří mají podmínky pro život o poznání těžší.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vánoční dárky do Dětského domova

Vydáno dne 27. 01. 2009 (3117 přečtení)

Součástí Školních vzdělávacích programů v novém předmětu „Život kolem nás“ pro třídu primu je i učivo, týkající se náhradní rodinné péče.
Studenti primy projevili velký zájem o život dětí v Dětských domovech a v dalších zařízeních.
Učivo bylo probíráno v prosinci, před vánočními svátky a ve spolupráci s vyučující, paní profesorkou Lokajovou , se rozhodli studenti primy zaslat dětem, vyrůstajících v Dětském domově, vánoční dárečky.
Někteří ze studentů sami malé dárečky vyrobili, další zakoupili, jiní se rozhodli věnovat svoji oblíbenou knihu či hračku.
Dárečků nakonec bylo tolik, že jsme museli vše zabalit do velké krabice od počítače.
Výběr Dětského domova byl poměrně jednoduchý. Rozhodli jsme se, že vybereme zařízení z našeho regionu a také to, které vychovává děti blízké našemu věku.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Bílá pastelka 2008

Vydáno dne 17. 11. 2008 (2979 přečtení)

   Vážený pane řediteli,
jménem OO SONS v Kyjově vám chci poděkovat za podporu sbírky Bílá pastelka.
Poděkování patří i paní prof. Lokajové a hlavně vašim studentům za ochotu, vstřícnost, pomoci svým handicapovaným spoluobčanům. Touto cestou prokázali, že i v budoucnu jim zcela určitě nebude pomoc nejen zrakově postižených cizí.
Jako výraz poděkování přijměte od nás videokazetu "Vidíme ty, kteří nevidí", která je návodem komunikace s nevidomou osobou a může se stát vynikající učební pomůckou pro studenty vaší školy.
Věříme, že tak jako v letošním roce, můžeme se na vás obrátit i v letech příštích při pořádání obdobných akcí.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 18996 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Bílá pastelka 2008

Vydáno dne 13. 10. 2008 (2951 přečtení)

   Ve středu dne 15. října 2008 se uskuteční celonárodní sbírka „Bílá pastelka“. Hlavním pořadatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Cílem projektu je shromáždit finanční prostředky na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce zrakově postižené lidi, kteří se učí žít v podmínkách ztráty zraku, zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, číst a psát brailovo slepecké písmo a další dovednosti nezbytné k jejich dalšímu životu.
Sbírka proběhne u příležitosti „Mezinárodního dne bílé hole“ dne 15.10.2008 v době od 8 do 19 hodin na celém území ČR ve více než v 250 městech.
I letos budou dvojice studentů Gymnázia Bučovice – oblečeni do bílých a černých triček s nápisem Bílá pastelka - prodávat v Bučovicích , Ždánicích a Křenovicích symbolické bílé pastelky za minimální cenu 20,- Kč. Spolu s originální bílou pastelkou obdrží kupující letáček s informacemi o sbírce a záložku. Celkový výsledek sbírky bude oznámen v médiích. Přispějte i Vy a pomozte lidem, kteří mají podmínky pro život o poznání těžší.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 39 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Český den proti rakovině 2008

Vydáno dne 12. 05. 2008 (3180 přečtení)

Dne 14.května 2008 proběhne 12.ročník veřejné celonárodní sbírky pod názvem „ Český den proti rakovině“. Naše škola ve spolupráci s organizací Mamma Help se podílí na jejím organizování a dvojice studentů budou v tento den nabízet široké veřejnosti k prodeji žluté květiny s letáčky informujícími o zhoubných nádorech. Zakoupením kytičky získáte potřebné informace a zároveň přispějete na preventivní programy, provoz poradenské linky apod.
Studenti se v souvislosti s konáním této sbírky zúčastnili přednášek na téma : Rakovina prsu a samovyšetřování prsou, Rakovina děložního čípku a prevence očkování , Rakovina varlat…

PaedDr. Zdenka Lokajová

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 30743 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Občanské sdružení CHRPA

Vydáno dne 18. 04. 2008 (3174 přečtení)

     Minulý týden se studenti naší školy zúčastnili veřejné sbírky, kterou pořádalo nestátní a neziskové občanské sdružení CHRPA. Cílem sdružení je výběr a výcvik koní a jejich následné poskytnutí ústavům a zařízením zabývajícím se hippoterapií.
Studenti třídy sekundy malovali plakáty, které rozvěsili po nástěnkách školy a po některých třídách. Vyzývali na nich ke koupi „placek“ s motivem koní.
Všechny „Placky“ v celkové hodnotě 1820 Kč se prodaly. Děkujeme. Více informací na www.cpkchrpa.cz.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Bílá pastelka 2007

Vydáno dne 17. 10. 2007 (3144 přečtení)

   Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky pod záštitou paní hraběnky Mathildy Kosticové a dalších mediálních partnerů pořádá každoročně veřejnou sbírku na celém území republiky.
V Bučovicích jste dne 15.10.2007 mohli potkat dvojice studentů naší školy, kteří nabízeli bílé pastelky s letáčky za finanční příspěvek na podporu speciálních výukových programů pro nevidomé a slabozraké. Studenti kvinty se tohoto úkolu zhostili s nadšením a přesvědčením, že pomohou dobré věci. K tomuto přesvědčení přispěla přednáška zástupců této organizace, která sbírce předcházela. Studenti si mohli vyzkoušet jak některé činnosti, pro vidomé zcela samozřejmé, je těžké uskutečnit, když člověk nevidí, např. nalít do hrnku horkou vodu na čaj či kávu.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 119 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Květinový den 2007

Vydáno dne 18. 05. 2007 (3397 přečtení)

    Ve středu 16. května 2007 se studenti našeho prvního ročníku aktivně podíleli na průběhu tzv. "květinového dne". Prodávali symbolické žluté kvítky a rozdávali materiály této kampaně po přidělených úsecích Bučovic.
Jedná se o sbírku spojenou s osvětou v prevenci nádorových onemocnění. Organizátorem sbírky je Liga proti rakovině Praha. Jako kolektivní člen Ligy se akce zúčastnila i organizace Mamma Help, která se zabývá pomocí ženám s nádorovým onemocněním prsu. Výtěžek sbírky je určen na pomoc onkologicky nemocným a na výzkum léků proti rakovině.


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 155 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výsledky sbírky Bílá pastelka

Vydáno dne 22. 11. 2006 (4101 přečtení)

 Při letošním již sedmém ročníku pouliční charitativní sbírky Bílá pastelka byly vybrány 4.319.846,- Kč. Výtěžek celonárodní sbírky Bílá pastelka, která se tradičně koná v polovině října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, je určen na podporu služeb, jež pro nevidomé zajišťují pořadatelé sbírky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry. Sdělil to při dnešním dni otevřených dveří Domu služeb pro nevidomé prezident SONS ČR Josef Stiborský, který také představil nový projekt Lokalizace a navigace nevidomých.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Bílá pastelka 2006

Vydáno dne 25. 10. 2006 (2524 přečtení)

 Dne 16. října 2006 se v Bučovicích u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole konal sedmý ročník sbírky Bílá pastelka. Studenti z gymnázia po celý den nabízeli veřejnosti originální bílé pastelky jako symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých a výraz solidarity a dobré vůle. Finanční výtěžek bude rozdělen mezi neziskové organizace poskytující odbornou pomoc nevidomým a slabozrakým, například ve výuce prostorové orientace a zvýšení úrovně mobility těžce zrakově postižených občanů. Celkový finanční výtěžek bude po spočítání obsahů všech pokladniček oznámen nejpozději do 13. listopadu tohoto roku.

Klára Čermáková, studentka kvinty


Autor: administrator | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

|0-15|15-16|


Navigace

Bezdrátová škola


Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz

Modernizace výuky

Nejčtenější (3 měsíce)

Neexistují vhodná data!

Informační brána

Portál umožňující z jednoho místa využívat různé české a zahraniční zdroje (knihovny, katalogy, databáze, atd).

hledej

Nalézt e-časopis

Rozhraní vyhledávající volně dostupné elektronické časopisy.

Bučovicko obrazem


Hotel

Reklama

Škola je zapojena do projektu Masarykovy univerzity: Ambasadoři MUÚřad práce Vyškov - portál

Zlatý certifikát společnosti Scio
Zprostředkovatel internetového připojení školy - VIVO CONNECTION

Základní informace

Telefon
Kancelář + fax:
+420 517 383 119
Ředitel:
+420 517 384 263

Adresa:
Bučovice, Součkova 500
E-mail:
gymbuc@gymbuc.cz


Rozvrhy a suplováníRozvrh
SuplováníZadej vstupní kód

Jídelní lístek (OA)Objednávka obědů

Odhlašování obědů osobně nebo telefonicky do 14 hodin den předem. Odhlašování přes internet nebo box v jídelně dva dny předem do 20 hodin.
Přijímací zkoušky Cermat
ukázkové úlohy (5. / 9. třída)


Knihovna gymnázia


DNES SI PŘIPOMÍNÁME
Světový den knihy a autorského práva
Vyhlášeno: 1995
Vyhlásil: UNESCO

Aktuality

28.06.2019: Úřední hodiny

Během hlavních školních prázdnin jsou úřední hodiny kanceláře každou středu od 9 do 12 hodin.

Dvojník budovy

I budovy mohou mít své dvojníky

Kalendář

<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Citáty slavných

Předpověď počasí

Počasí


Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS.

šablonu vytvořili: Jan Koudelka, Radek Drozd