2. kolo přijímacího řízení na obor obchodní akademie

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 05. 2019

Ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku obchodní akademie (obor 63-41-M/02).

Příjem přihlášek: do čtvrtka 23. 5. 2019 do 15 hodin

Přihlášku je třeba doplnit Výpisem výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka 2019.

Pořadí přihlášených studentů je stanoveno na základě prospěchu ze ZŠ a výsledku jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky 2019.

Přepokládaný počet volných míst:    5


Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení bude zveřejněno v pátek 24. 5. 2019 v 8 hodin na webových stránkách školy.

Kritéria přijímacího řízení 2019