Zpestření výuky? Peer program!

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 25. 03. 2019

Peer znamená vrstevník, člověk přibližného věku. Peer program je metodou využívanou na školách spíše jako forma prevence sociálně-patologických jevů. Jeho cílem je zprostředkovat a poskytnout žákům nové informace, dovednosti , znalosti či postoje, které podporují zdravý životní styl v takové formě. aby tyto přednosti dokázali uplatnit ve svém chování a jednání. Mladý člověk je mnohem více ovlivnitelný, protože se teprve učí, jak existovat, jak žít.
Jako Školní metodik prevence jsem experimentálně tuto metodu zařadila i do hodin TV - skupiny dívek VIII. Zajímavostí je, že peer aktivisty se stali studenti paralelní třídy - 4.A. Oslovila jsem skupinu hochů, jejichž koníčkem a náplní volného času jsou bojové sporty.Jak proběhla spolupráce ? Úvodní ukázka této sportovní aktivity byla vystřídána rozcvičkou a za dozoru hochů si dívky zkusily základní prvky bojových sportů. Poté jsme se zaměřili na nácvik sebeobrany. V párech hoch- dívka proběhl nácvik jednoduchých chvatů až po složitější prvky. Děvčata mohla řešit jednotlivé situace, reagovat na nenadálé či pro ni nepříjemné obtěžování.
Dívky ze třídy oktávy jsou sportovkyně , z nichž některé vystřídaly různá sportovní odvětví, některé sportovat přestaly a tak tato aktivita nabídla i novou inspiraci, jak efektivně využít volný čas.
Cíl byl splněn - předat prostřednictvím prožitkových technik za spolupráce spolužáků informace o nových, moderních aktivitách a sportech , nabídnout pomoc při výběru a hledání alternativ pro daného jedince.
A děvčata? Prvotní ostych se brzy rozplynul a já jen žasla, jaké mám ve třídě nadšené bojovnice a zároveň pevně věřím, že nebudou muset žádný z naučených sebeobranných chvatů použít mimo tělocvičnu.

Vyučující TV Zdenka Lokajová