Okresní kolo zeměpisné olympiády

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 24. 02. 2019

Ve dnech 19. a 20. února 2019 se jako každý rok konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Žáci soutěží postupně ve třech dovednostech. Nejdříve si ověří, jak dobře se orientují v atlase světa, s jehož pomocí musí odpovědět na nejrůznější zeměpisné otázky. Následuje část zaměřená na porovnání znalostí. V této části si musí žáci vystačit jen s tím, co jim utkvělo v paměti v hodinách zeměpisu.

A konečně třetí část, kterou tvoří praktický úkol zaměřený na zpracování dat, grafů a tabulek na určité téma. V kategorii A, určené pro primu nás reprezentovali Rostislav Nevrtal, který se umístil na 3. místě a Šimon Reichman, který obsadil 16. příčku.
V kategorii B, tedy pro žáky sekundy, se nejlépe umístil Martin Kubíček (7. místo) následován Vojtěchem Kuncem (8. místo). V kategorii C (tercie a kvarta) nás reprezentovali Jáchym Karbula, který skončil na 15. místě a Kateřina Doubková, která obsadila 17. místo. Nejlépe se dařilo studentům v kategorii D, určené pro střední školy. Zkušenosti z předchozích let nejlépe zhodnotil Vítězslav Sobol z oktávy, který v této kategorii zvítězil a postupuje do krajského kola, které se bude konat 20. 3. 2019 v Brně. Dalším zkušeným soutěžícím byl Lukáš Kubíček ze septimy, který obsadil 2. místo a rovněž nás bude reprezentovat v krajském kole. Třetím úspěšným soutěžícím byl Vojtěch Pajtl ze septimy, který získal bronzovou příčku. Na 6. místě skončil Vojtěch Frýželka, následovaný Milanem Prokopem (7. místo) a Janem Zbožínkem (11. místo).
Gratuluji všem k dosaženým výsledkům, děkuji za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přeji úspěch v krajském kole.

Jan Zelinka