Úspěch OA Bučovice

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 03. 02. 2019

     
Ve dnech 28. a 29. ledna 2019 se uskutečnilo ve Znojmě celostátní finále soutěže v účetnictví pod příznačným názvem MÁ DÁTI - DAL. Tato soutěž je určena především pro studenty čtvrtých ročníků obchodních akademií a pořádá ji SVŠE Znojmo. Naši školu reprezentovali studenti Simona Wernerová a Jaroslav Vakula ze 4. AO.
První den byla na programu tzv. „certifikovaná část“. Soutěžící řešili jednotlivá témata z firemní praxe – Dlouhodobý majetek, Zásoby, Finanční a kapitálové účty, Časové rozlišení nákladů a výnosů. Celkem mohli získat 100 bodů. Tato část trvala 4 hodiny a při překročení hranice 60 % úspěšnosti se nabízela možnost získat účetní certifikát. Oba naši zástupci danou podmínku vysoce překročili a prokázali, že jejich znalosti účetnictví jsou na výborné úrovni. Velký obdiv zaslouží zvláště výkon Simony, která úspěšně vyřešila 95 % úloh.
Druhý den soutěže probíhal elektronický test, který obsahoval 100 znalostních otázek.V celorepublikovém klání dosáhla Simona Wernerová výborného výsledku a umístila se na skvělém 4. místě. Dařilo se i druhému soutěžícímu. Jaroslav Vakula skončil v pořadí jednotlivců na velmi pěkném 32. místě z téměř stovky přihlášených maturantů. . V celkové výsledkové listině patří Obchodní akademii Bučovice velmi cenné 4. místo z více než padesáti zúčastněných škol České republiky a 1. místo z obchodních akademií Jihomoravského kraje.
Oběma našim studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy, svého oboru a našeho regionu.

Ing. Věra Kmentová
vyučující účetnictví