Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 30. 01. 2019

Dne 22. a 23. ledna proběhla školní kola konverzační soutěže v angličtině. Účast byla hojná a studenti letos předvedli opravdu hodnotné výkony, čímž paradoxně zkomplikovali život učitelům, kteří měli opravdu hodně práce s výběrem těch nejlepších pro okresní kolo ve Vyškově. Studenti měli nejprve za úkol poslouchat nahrávky namluvené rodilými mluvčími a odpovídat na dotazy nebo doplňovat chybějící slova v textech. Poté následoval rozhovor s vyučujícími na vylosované téma. V žádném případě nešlo o předem nacvičené monology, protože našim cílem je naučit studenty v cizím jazyce opravdu komunikovat.

Protože do okresního kola mohou postoupit maximálně tři účastníci z každé kategorie, nakonec jsme se rozhodli pro Jakuba Vejdu, Lindu Rotreklovou a Kateřinu Jirákovou, v kategorii IB (prima a sekunda), Danielu Frelichovou, Natálii Dohnalovou a Karla Bílka v kategorii IIB (tercie a kvarta) a Michaelu Svobodovou (septima), Jiřího Svobodu (3.AO) a Adama Vintrlíka (kvinta) v nejvyšší kategorii IIIA.
Gratulujeme všem postupujícím a zároveň děkujeme za účast a za skvělé výkony i všem ostatním účastníkům soutěže. Doufáme, že ti mladší (maturanti už se účastnit nemohou) si na nás najdou čas i příští rok. :-)

Za vyučující angličtiny
Jana Pokorná