2. kolo přijímacího řízení 2018

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 05. 2018


Ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Příjem přihlášek: do čtvrtka 24. 5. 2018 do 15 hodin

Přihlášku je třeba doplnit Výpisem výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka 2018.

Pořadí přihlášených studentů je stanoveno na základě prospěchu ze ZŠ a výsledku jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky 2018.

Přepokládaný počet volných míst:    3


Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení bude zveřejněno v pátek 25. 5. 2018 v 8 hodin na webových stránkách školy.
Kritéria přijímacího řízení 2018