Exkurze sexty v otázkách a odpovědích

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 11. 05. 2018

Kam jsme jeli ve středu 2. května? Do Brna na exkurzi. Chtělo se nám chodit pěšky? Samozřejmě ne! Jeli jsme tramvají. Můžu si k vám přisednout? Ne. Aldo, koupil sis jízdenku na tramvaj? Co? Měli všichni jízdenku? Copak jsme někdy něco měli všichni? Je jízda šalinou vždy rychlejší? Ne, pokud řidička na zastávce neotevře dveře. V našem případě tedy rychlejší rozhodně nebyla. Co se nám přihodilo cestou na Moravské náměstí? Část studentů správně vystoupila na tramvajové zastávce poblíž Židovského muzea Praha, ale ostatní museli jet dál, protože řidička prostě zavřela dveře a pokračovala v jízdě. Jaké jsou povolené ztráty? Přesně tolik studentů, kolik jsme jich nechali na tramvajovém ostrůvku.Jak probíhal program Badatel v Židovském muzeu? Rozdělil jsme se do pěti skupin, každá dostala bednu plnou materiálů a různých podkladů k nějakému tématu. Dané téma (např. pesach, košer jídlo, židovská svatba) si skupina prostudovala a připravila prezentaci pro ostatní. Bavilo nás to? Určitě ano, informace byly zajímavé, prezentace spolužáků mnohdy vtipné a zábavné, hlavně židovská svatba. Proč přišla naše skupina o jednu členku? Protože se Danka odstěhovala do jiné skupiny a tam se provdala. Co nás mrzelo? Že jsme kromě macesů neochutnali žádné jiné košer jídlo. Čeho bylo v Diecézním muzeu málo? Kyslíku. Co mě tam zaujalo? Informace o gotické architektuře. Jak se čte správně vitráž? Vitraj! Který obraz v muzeu je nejvzácnější? Madona z Veveří. Jaké byly největší rozepře v hodnocení návštěvy Diecézního muzea? Naši profesoři byli nadšeni podrobným a obsáhlým výkladem ke každému obrazu či soše, zatímco my jsme potichu hledali místa, kde se můžeme schovat a sednout si... Co nového jsme zjistili? Pan profesor Růžička strašně rychle chodí!