Biologická olympiáda 2018

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 09. 05. 2018

Dne 6. 4. 2018 se studentka Marie Holíčková z kvinty zúčastnila krajského kola biologické olympiády. Téměř čtyřicet nejlepších studentů z celého kraje se v Brně utkalo v biologických disciplínách, jako jsou poznávání rostlin a živočichů, teoretický test a praktický laboratorní úkol. V obrovské konkurenci se rozhodně neztratila, prokázala výborné znalosti a umístila se na devátém místě. Marušce gratulujeme k výbornému výsledku a přejeme další úspěchy.
Dne 12. 4. 2018 se naše studentky zúčastnily okresního kola biologické olympiády ve Vyškově (kategorie D). Příležitost poměřit vědomosti i praktické zkušenosti měly se studenty dalších škol našeho okresu.


Cílem celého kola bylo předložit příslušnou práci k danému tématu, absolvovat test vědomostí, určit zástupce živočichů i rostlin a zpracovat laboratorní cvičení do řádného protokolu i s nákresem a výsledky pozorování.
V okresním kole nás zastupovaly studentky sekundy: Tina Goliášová, Tereza Hanousková, Kristýna Poloučková a Eva Zourková. Nejlépe ze všech mladých bioložek dopadla Eva Zourková, která obsadila 8. místo, následována Kristýnou Poloučkovou (16. místo), Terezou Hanouskovou (20. místo) a Tinou Goliášovou (26. místo).
Dne 23. 4. 2018 se tradičně na DDM ve Vyškově konalo okresní kolo biologické olympiády (kategorie C). V okresním kole nás reprezentovaly Adéla Pešková a Tereza Janů z tercie. Své biologické znalosti a dovednosti s mikroskopem změřily s 20 soutěžícími. S dosaženým počtem 119,5 bodu dosáhla velmi pěkného umístění Adéla Pešková, když obsadila 6. místo. Tereza Janů dosáhla na devátou příčku s dosaženým počtem 112 bodů.
Všem soutěžícím děkuji za vzornou přípravu a přeji úspěchy v dalších ročnících.

Mgr. Jan Zelinka