Mladí badatelé soutěžili

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 29. 03. 2017

Středoškolská odborná činnost (SOČ) přináší středoškolákům možnost vědecky pracovat a sepsat první odbornou studii. Tři žáci z našeho gymnázia se letos do této soutěže zapojili a v pátek 24. března 2017 se zúčastnili v Brně okresní přehlídky svých prací (pro všechny okresy Jihomoravského kraje mimo Brno-město). V oboru fyzika se Vít Rotrekl z kvinty zabýval učební sadou, jež může sloužit k popularizaci výuky optiky, a získal třetí místo. Adéla Flemmrová z 3. A se věnovala biochemii, konkrétně aktivaci specifických izoforem enzymu adenyl cykláz. Její práce byla hodnocena v oboru biologie nejlépe, získala první místo a postupuje do krajského kola. David Levíček ze septimy napsal práci o odboji za protektorátu, přičemž se zaměřil na dění v Brně a na osobnost Rudolfa Lidaříka, který byl jedním z odbojářů a současně autorovým pradědečkem. David se v oboru historie umístil na čtvrtém místě a postupuje do krajského kola. Nezbývá než uvedeným žákům pogratulovat a dvěma z nich popřát mnoho zdaru v dalším kole.

Jan Růžička, školní koordinátor SOČ