Návštěva Diecézního muzea a prohlídka historického centra Brna

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 19. 01. 2017


V úterý 10. ledna 2017 se žáci 3. A a septimy, kteří navštěvují dějepisný seminář, zúčastnili exkurze do Brna.
Tématem naší návštěvy Diecézního muzea bylo sakrální umění gotiky a baroka, které jsme zhlédli v rámci stálé expozice nazvané Vita Christi. Prostřednictvím obrazů a plastik jsme se seznámili s životem Ježíše Krista a pohledem středověkých a raně novověkých umělců na jeho osobu i další biblické postavy. Viděli jsme čtyři desítky velmi zajímavých uměleckých prací, přičemž největším skvostem byl obraz zvaný Madona z Veveří.
Poté jsme vyrazili na procházku historickým centrem města, kde nám Jan Růžička popovídal něco o zdejších památkách. Seznámili jsme se například se stavbami na Zelném trhu, s historií Staré radnice, Domu pánů z Lipé, Kleinova paláce či kostela sv. Jakuba.

Marek Štancel, 3. A