Selfie z termokamery

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 20. 12. 2016

Ach jo, už jsme ve čvtrťáku!!!
Maturita před námi!!!
Podání přihlášky na výšku už za dva měsíce!!!
Ale kterou si vybrat???
Tak to jsou nejčastější povzdechy a problémy nás maturantů.
A protože někteří stále ještě tápeme a nevíme, kterou vysokou školu a který studijní obor si vybrat, přijali jsme nabídku naší výchovné poradkyně (a zároveň učitelky fyziky) paní profesorky Gálové. Ta nám navrhla, že bychom mohli využít pozvání pana docenta inženýra Jana Jandory - proděkana VUT v Brně a mohli bychom se zúčastnit fyzikálního semináře organizovaného Fakultou stavební VUT v Brně.
A tak v pátek 9.12. 2016 vyjela skupinka jedenácti studentů třetího a čtvrtého ročníku - zájemců o studium na VUT pod vedením paní profesorky do Brna. Naším cílem bylo Centrum AdMaS – detašované pracoviště Fakulty stavební VUT Brno.
Na úvod tříhodinového semináře jsme za popíjení teplého čaje a kávy (ten den byla opravdu zima) ve vytopené zasedací místnosti vyslechli od pana proděkana Jana Jandory informace o studiu na fakultě.Pak se nás ujali dva pracovníci výzkumného centra a provedli nás laboratořemi Centra AdMaS. Během prohlídky jsme viděli, jak probíhá praktická výuka „stavařů“ - studenti a jejich vyučující (všichni v montérkách) házeli písek a štěrk a „stavěli silnici“. Zaujal nás trhací stroj, na němž se zkouší pevnost materiálu v tahu a tlaku. Při prohlídce RTG tomografu a elektronového rastrovacího mikroskopu nám byly předvedeny velice zajímavé snímky stavebních materiálů pořízené těmito špičkovými přístroji.
Náš seminář měl i praktickou část, jejímž cílem bylo zjistit objemovou hmotnost stavebních materiálů s využitím různých metod. Každý z nás obdržel formulář protokolu, do kterého zaznamenal výsledky jednotlivých úloh.
Na rozloučenou jsme si mohli pořídit selfie pomocí termokamery.
Co říci na závěr? Není nadto vidět vše na vlastní oči a moci se zeptat na cokoli, co nás v dané oblasti zajímá.
Účastníci exkurze.