Bílá pastelka

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Charitativní akce, Vydáno dne: 17. 11. 2016

    Výsledky veřejné sbírky Bílá pastelka pořádaná oblastní odbočkou SONS Kyjov v roce 2016.
Ve středu 12. října 2016 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole proběhl již 17. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Pořadatelem sbírky byla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SOMS ČR) ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a TyfloCentrum.
V tento den vyšlo do ulic více než dva a půl tisíce dobrovolných prodejců převážně z řad středoškolských studentů v bezmála 200 městech ČR a sbírka přinesla 2 062 480,- Kč, díky nimž může SONS realizovat aktivizační projekty podporující integraci nevidomých do společnosti, či zpřístupňování informací formou digitalizace textů. Výtěžek sbírky pomáhá krýt také provoz Středisek integračních aktivit ve více než 25 městech ČR, výcvik vodících psů a mnohé další služby pro osoby se zrakovým postižením.


V našem regionu sbírku pořádala oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Kyjově, za pomoci studentů Střední zdravotní školy v Kyjově, Gymnázia v Hodoníně, Strážnici, Bučovicích a členů OO SONS Kyjov s 19 kasičkami. Zásluhou výše uvedených, oblastní odbočka v Kyjově přispěla do sbírky celkovou částkou 41 707 Kč.

v Kyjově 5 dvojic 6 890 Kč
v Hodoníně 5 dvojic 7 212 Kč
ve Strážnici 2 dvojice 7 990 Kč
v Bučovicích 6 dvojic 13 811 Kč
SONS Kyjov 1 dvojice 5 804 Kč

Děkujeme všem dobrovolníkům za ochotu pomoci a vedení škol za spolupráci.