Bohatství Země- Tovačov 11. 11. 2016

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 14. 11. 2016

Páteční velmi chladné dopoledne se rozhodla strávit trojice odvážných studentů septimy našeho gymnázia v areálu společnosti Českomoravský štěrk, a. s. v Tovačově. Do tohoto prostředí se dostali díky účasti v soutěži Bohatství Země. Jde o soutěž pořádanou Ústavem geologických věd Přírodovědecké fakulty a Katedrou financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Soutěžní tým představuje těžařskou firmu, která vlastní průzkumné území na potenciálním ložisku štěrkopísků u Pohořelic, ve kterém se navíc nachází i platin, niob a tantal.
Fotogalerie


Ložiskovým průzkumem zjistili ekonomické nahromadění užitkového nerostu. Před žádostí o udělení těžební licence je nutné vypracovat studii proveditelnosti otvírky tohoto ložiska. V rámci této studie je potřeba vypočítat zásoby jednotlivých surovin na ložisku, zhodnotit možné scénáře těžby a zpracování suroviny z ekonomické stránky. Ve studii má být brán zřetel také na legislativní, environmentální i sociální aspekty a dopady, které vyplývají ze záměru zahájení těžby. Exkurze jim měla ukázat náročnost takové těžby. V říjnu se již studenti účastnili úvodního dvoudenního workshopu, který probíhal v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně. Také měli možnost prohlédnout si některé prostory Ekonomicko-správní fakulty MU a Ústavu geologických věd, kde se mimo jiné seznámili s prací s elektronovým mikroskopem. Týmy, které nejlépe obhájí své projekty před odbornou komisí, získají věcné ceny a přijetí bez přijímacích zkoušek na vybrané obory MU. Naše gymnázium reprezentuje jeden pětičlenný tým, který tvoří Romana Burianová, Monika Jedličková, Jan Kohoutek, Karolína Levíčková a Natálie Slezáčková. Přejeme jim hodně úspěchu v této nelehké soutěži.

Mgr. Martina Štefková