Dobrodružství v Rajhradě

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 09. 10. 2016

Třídy prima a sekunda vyjely ve čtvrtek 5. října na svoji první letošní exkurzi. Cílem byl Památník moravského písemnictví v Rajhradě. V krásné barokní klášterní knihovně zažili studenti nejprve Příběh knihy – dozvěděli se, jak kniha vzniká, co je to předsádka, exlibris, skriptorium nebo iniciála, sáhli si na pergamen, luštili staré písmo, kreslili iniciálu.Potom je čekala interaktivní výstava Dobrodružství abecedy, kde mohli poznat vývoj písma od jeskynních maleb přes klínové písmo, hieroglyfy až po latinku, nahlédli do textu v hlaholici, poznali spřežkový pravopis nebo obrázkovou abecedu Jana Amose Komenského. Mohli vyzkoušet staré psací stroje, natisknout své jméno v hlaholici, poskládat z písmen na kostkách nápis,… zkrátka pohrát si s abecedou, písmeny, hláskami. Věříme, že byl rajhradský zážitek příjemný a poučný.
Marta Urbánková, vyučující