Chřiby 2016

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 27. 09. 2016

Čtvrtek 22. září byl pro třídy 1.A a kvintu významným dnem. Místo do školy jsme ráno nadšeně zamířili na autobusové nádraží. Tam jsme nastoupili do objednaného autobusu. Celou cestu panovala neklidná atmosféra – směsice radosti a vážnějších obav, které vyplývaly z informací získaných od studentů vyšších ročníků.
Fotogalerie


Po chvilce jízdy jsme dorazili do Střílek a už pěšky zamířili k místnímu baroknímu hřbitovu, poslechli si výklad pana profesora Růžičky a krátce si místo prohlédli. Svižným krokem jsme strmými stezkami pokračovali vzhůru do lesa. Do čela výpravy se dostali páni profesoři Růžička a Zelinka, kteří dokonale ignorovali naše prosby o zpomalení tempa či úplné zastavení. Výpravu potom jistily trpělivé třídní profesorky Goliášová a Lučná, které měly pochopení pro pomalejší žáky. Za několika kopci naštěstí následovala polední přestávka a my si mohli odpočinout. Za chvíli ovšem vedoucí výpravy nabyli dojmu, že už jsme fyzicky i psychicky připravení na další cestu, a nám nezbývalo než pokračovat k dalším cílům. Kazatelna nám poskytla nádherné výhledy a také krátký odpočinek při pořizování skupinových fotek, na hradisku sv. Klimenta jsme načerpali síly a vyslechli výklad pana profesora o tomto zajímavém místě, na zřícenině hradu Cimburk jsme si trochu vydechli a ti zdatnější absolvovali i prohlídku hradu.
Z výletu jsme si odnesli nejen bolavé nohy a nějaké ty modřiny, ale také spoustu nových poznatků. A především jsme poznali spolužáky z vedlejší třídy. Už se všichni těšíme na další společné výlety.

Kateřina Jandorová, 1.A