Slavkovské memento 2016

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 01. 05. 2016

V úterý 26. dubna 2016 proběhlo v prostorách Historického sálu slavkovského zámku vyhlašování výsledků 12. ročníku Slavkovského mementa. V letošním roce poprvé proběhla pouze část literární a ukázalo se, že mezi studenty naší školy je řada nadaných spisovatelů.
Letos se soutěže zúčastnilo šestnáct základních a středních škol nejen z našeho regionu. Kromě tradičně přispívajících studentů ze Slavkova a Vyškova letos soutěžili například zástupci škol z Rychnova nad Kněžnou, Prahy, Brna, Sedlčan a dalších měst.
Fotogalerie


V konkurenci desítek prací výborně obstáli studenti třídy kvarty. Antonín Koudelka byl oceněn druhým místem v kategorii poezie, v kategorii prózy obsadila druhé místo Daniela Doležalová, o třetí příčku se dělila Zuzana Floriánová s Davidem Rybnikářem. Čestná uznání a pamětní listy si odnesli Tereza Horáková, Aleš Handrla, Vojtěch Pajtl, Terezie Voňková, Josef Gonda, Jakub Doleček, Lukáš Kubíček a Adéla Kocmanová. Čestné uznání v kategorii základních škol získala za poezii studentka třídy sekundy Kristýna Vaňková, pamětní listy za prozaické práce si odnesli Eliška Kocourková z tercie a Marek Doležal ze sekundy.
V kategorii středních škol se nejvýše umístila Klára Červinková z kvinty, jejíž práce byla oceněna druhým místem. Pamětní list získala Lucie Balcárková z oktávy.
Kromě pohárů a diplomů získali studenti také knižní odměny, které jim předali Karina Sultanova (atašé generálního konzula Ruské federace – sídlo v Brně), Mgr. Eva Oubělická, DiS. (ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz), Michal Boudný (starosta města), pplk. Roman Randula (Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov), nadpraporčík Tomáš Reimer (vrchní praporčík školy - Vojenská střední škola a VOŠ Ministerstva obrany Moravská Třebová) nebo PaeDr. Jitka Gruntová (členka poroty).
Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Marta Lučná