Exkurze za energií

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 19. 04. 2016

V pondělí 11.dubna naše třída kvinta společně s 1.A za pedagogického doprovodu profesorky Štefkové a profesora Zelinky absolvovala naučnou exkurzi na vodní dílo Dalešice a do jaderné elektrárny Dukovany. S větrem v zádech, tradičně znaveni náročným víkendem a vyzbrojeni pořádnou svačinou a hladem po poznání dosud nepoznaného jsme se za monotónního pobrukování motoru autobusu dopravili na místo určení.
Vodní elektrárna Dalešice překvapila svou rozlohou. Masa vody v nás vyvolala náležitý respekt. Prohlídka za komentáře průvodkyně s odborným výkladem nás zasvětila do účelu, významu a důležitosti vodní přečerpávací stanice na řece Jihlavě zbudované v letech 1970 až 1978. Dalešická přehrada má širokospektrální využití od rekreačního účelu, chovu ryb, přes protipovodňové opatření, zavlažovací systémy, a to hlavní – zajišťuje energii pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Nejvíc nás učarovalo technologické zázemí v útrobách elektrárny. Podzemním komplexem jsme klopýtali se zatajeným dechem, nic pro klaustrofobiky.A pak už hurá do Dukovan, historicky první jaderné elektrárny na území České republiky. Ve zdejším informačním centru nás prostřednictvím profesionálního výkladu proloženého krátkými filmy zasvětili do důležitosti významu a principu funkčnosti jaderných elektráren. Zajímavým zpestřením bylo video o rozsáhlém výpadku energie – tzv „blackout“ – pojem, který je velkým strašákem všech energetických stanic.
Teoretické znalosti o štěpení jádra atomu a fyzikálních zákonitostech jaderné energie jsme doplnili o praktické poznatky a odborný výklad. Inkasovali jsme nové vědomosti, které plnohodnotně zúročíme při hodinách chemie a fyziky. Energie není nikdy dost, a tak se těšíme na další společné projekty v dobré společnosti našich třídních profesorů!

Klára Červinková, kvinta