Vzhůru na Chřiby

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 21. 09. 2015

Úterý 15. září bylo pro naši třídu kvintu a třídu 1.A neobvyklým školním dnem s nevšedními kulturními zážitky s podtextem historických faktů. Naši cílovou metu představovala panoramata Chřibů a jejich významné místní „klenoty“. První letmé zastavení doprovázené dějepisným výkladem pana profesora Růžičky jsme absolvovali ve Střílkách u barokního hřbitova z 18. století s typickými barokními prvky. Lesní cesta, místy obtížně průchodná suchou nohou, nás zavedla ke zdejšímu lesnímu zdroji pramenité vody, kde jsme si dopřáli malé občerstvení a šlapali dál. Další z historicky zajímavých objektů se nám představila přírodní scenérie – skalní vyvýšenina Kazatelny, kterou proslavili svým působením věrozvěstové Cyril a Metoděj. Lesní pěšinka vzhůru chřibskou vrchovinou nás zavedla k hoře sv. Klimenta, zdejšímu poutnímu místu a současně kulturní památce duchovního rozměru hluboce spjatými s historií Moravy.

Fotogalerie


Závěrečnou tečku za naší výpravou představovala zřícenina gotického hradu Cimburku ze 14. století. Z Koryčan nás autobus odvážel zpět do Bučovic, bohatší o dějepisné vědomosti, bolavé nohy a nové kamarády. Velký dík náleží našemu pedagogickému doprovodu – třídní profesorce Štefkové, profesorce Milfortové a profesorům Růžičkovi a Zelinkovi, kteří nešetřili vtipem a dobrou náladou. Těšíme se na další společné „útěky“ za školu!

Klára Červinková, kvinta