Soutěž Bohatství Země

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 01. 04. 2015

Ve středu 25.března jsme se s paní profesorkou Nedělovou vydaly na Vysočinu , kde jsme se zúčastnily závěrečného třídenního workshopu soutěže Bohatství země. Soutěž pořádala Ekonomická a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Prezentace výsledků a vyhodnocení soutěže probíhala v hotelu Medlov. Celé tři dny jsme pozorně sledovaly prezentace ostatních týmů. Soutěž byla rozdělena do tří komodit. Úkolem soutěžních tymů bylo navrhnout nejvhodnější způsob těžby nerostných surovin z pohledu technologie a ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby. Soutěž byla rozdělena do tří komodit - ZLATO, URAN a ROPA, tedy suroviny, které hrají významnou roli v ekonomice každého státu.

Náš tým Růženky, který se skládal z Moniky Vrtíkové, Anny Netopilové (která byla na workshopu zastoupená Míšou Horákovou), Martiny Habrdové a Anety Moudré, se zabýval těžbou zlata. V rámci soutěže jsme využily jedinečný profesionální finanční nástroj BLOOMBERG, používaný předními světovými finančními institucemi, jenž nám umožnil přístup k realitě na světovém trhu nerostných surovin. Díky soutěži jsme se naučily a vyzkoušely si, jak zacházet se surovinami naší Země od počátku jejich těžby až po obchodování s nimi. Soutěž jsme sice nevyhrály, ale moc rády jsme se zúčastnily. Chtěla bych poděkovat paní profesorce Nedělové za pomoc a ochotu s námi soutěžit.

Aneta Moudrá, septima