Okresní kolo zeměpisné olympiády 17. a 18. 2. 2015

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 06. 03. 2015

Každoroční klání nejlepších zeměpisců vyškovského okresu vrcholí v únoru na DDM ve Vyškově. Zeměpisná olympiáda je rozdělena do tří tradičních disciplín - práce s atlasem, test geografických znalostí a praktická část. Aby účastníci v soutěži uspěli, nesmí podcenit žádnou z těchto disciplín. Při řešení úloh musí soutěžící ovládat i jiné obory než klasickou geografii. Nedílnou součástí bývají matematické výpočty a logické úlohy. Práce s atlasem prověří hbitost získávání informací, přesnost měření vzdáleností a zeměpisné polohy, orientaci v mapách. Test zeměpisných znalostí prověří zejména paměť a všeobecný přehled. Praktická část má vždy předem zvolené ústřední téma, kterým byla v tomto ročníku voda. Soutěž probíhá vždy ve dvou dnech - startují žáci primy a sekundy. Letos nás v těchto kategoriích reprezentovali: za primu Adam Vintrlík (3. místo) a Milan Prokop (6. místo) a za sekundu Eliška Kocourková (3. místo) a Vít Frýželka (8. místo). Druhý den nás reprezentovali: za tercii Lukáš Kubíček (10. místo) a za kvartu Vítězslav Sobol (2. místo), který postupuje do krajského kola zeměpisné olympiády konané 17. 3. 2015 v Brně. V kategorii středních škol nás reprezentovali: David Pokorný (1. místo), Lukáš Jančík (7. místo), Kateřina Pazderová (9. místo), Anna Vazačová (10. místo), Michal Vrána (11. místo) a Adéla Lovasová (12. místo). David Pokorný tedy letos nenašel v okrese přemožitele a postoupil do krajského kola. Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy, postupujícím přeji štěstí v krajském kole.

Jan Zelinka