Konverzační soutěž v německém jazyce

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 13. 02. 2015

   Dne 9. února 2015 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se ho 14 studentů od tercie do sexty a po třetí ročník čtyřletého studia. Při rozhovoru se členy poroty prokázali všichni velkou snahu, pohotovost a hlavně pěkné znalosti německého jazyka. Potěšitelný byl i zájem mladších studentů. V kategorii tercie - kvarta se porotě nejvíce líbil Vítězslav Sobol z kvarty, druhé místo obsadila Klára Červinková (IV.) a třetí byli Daniela Doležalová (III.), Daniel Marko (IV.) a Jana Hrazdilová (IV).

V kategorii kvinta – 1.A vyhrála Aneta Chmelařová (V.), na druhé příčce se umístili David Levíček a Michal Vrána (oba V.), na třetí pak Adéla Flemmrová a Hynek Štěpánek z 1.A.
V kategorii sexta – 2.A zvítězil Jan Galata (VI.), druhé místo patří Jiřině Horákové z 2.A a třetí místo pak Martinu Svobodovi ze sexty. Michaela Svobodová z tercie předvedla porotě a překvapeným soutěžícím mimo soutěž, že němčinu ovládá skoro tak dobře, jako svůj mateřský jazyk.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

PhDr. Marie Hrozová