Přivedli nás do Kroměříže!

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 25. 06. 2014

Definitivně poslední úterý před začátkem prázdnin se hrstka studentů ze septimy a 3.A vydala mimo naši gymnaziální budovu a vyrazili jsme do světa. Celý rok slýcháváme od našich pedagogů: „Děcka, vy mě přivedete do Kroměříža!“, tak jsme se byli podívat na budoucí místo pobytu našeho pedagogického sboru a některých rodičů. Počasí nám naštěstí přálo a tak to vypadalo na příjemné letní dopoledne.
K psychiatrické léčebně jsme se tedy nakonec vlastně vůbec nedostali, ale navštívili jsme jiná zajímavá místa. První zastávkou naší výpravy byl Arcibiskupský zámek a jeho až pohádkové sály s nádherným výhledem do zahrad. Velký dojem na nás zanechal sněmovní sál, který v letech 1848-49 proslul jako dějiště konání Ústavodárného říšského sněmu rakouských národů. A ve staré i nové knihovně jsme byli ohromeni tisíci knih.
Po překonání 206 schodů a panického strachu z výšek nás čekal nezapomenutelný výhled na téměř celou Kroměříž s odborným výkladem pana profesora Růžičky.Náš výlet končil malým občerstvením a skutečnou pastvou pro oči v kroměřížské Květné zahradě, která hrála všemi barvami. Nejeden jedinec s orientačním (ne)smyslem měl problémy se ze spletitých uliček prorostlých habrovými živými ploty vymotat.
Každopádně ztráty byly nakonec díky pánům profesorům Růžičkovi a Zelinkovi nulové a my jsme si užili krásné sluneční dopoledne, které už vonělo přicházejícími prázdninami. Takže prázdninám zdar a kdo ví, třeba se příště potkáme právě v Kroměříží!

Za všechny zúčastněné Jana Mlčoušková