Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) - 2. místo

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 16. 05. 2014

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) má být přehlídkou opravdu solidně zpracovaných studií v rámci jednotlivých soutěžních oborů. Při soutěži, která se konala v úterý 13. května 2014 v prostorách Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně, jsme se mohli přesvědčit, že v oboru historie tomu tak skutečně je. Všech deset soutěžících představilo kultivovanou formou své práce, jež byly velmi pestré z hlediska tematického i časového zaměření (od doby kamenné po soudobé dějiny). Mezi desítkou soutěžících však přeci jen vynikli dva účastníci, kteří nejenže představili odborné práce sestavené dle všech nároků kladených na tento druh textů, ale také velmi pohotově a přesvědčivě reagovali na dotazy a připomínky hodnotící poroty.

První místo vybojovala Lucie Křehlíková (Gymnázium Brno-Řečkovice) s prací nazvanou Situace zůstavších Němců na našem území po roce 1948 ve vzpomínkách pamětníků. Je velmi potěšující, že druhé místo uhájil student naší školy David Pokorný (ze sexty) se studií nazvanou Napoleonova Grande Armée v bitvě u Slavkova. Oba uvedení soutěžící postupují do celostátního kola SOČ, které se letos bude konat od 13. do 15. června v Plzni.

Jan Růžička, školní koordinátor SOČ