BenQ Školní Ajťák - 5. ročník

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 05. 05. 2014

   BenQ Školní Ajťák je soutěž pro studenty středních škol z České republiky, ve které mohou porovnat své znalosti z oblasti IT. Studenti odpovídají online na otázky rozdělené do kategorií - z oboru IT, hardwaru, moderních technologií a sociálních sítí.
Za naše gymnázium se této soutěže zúčastnili žáci ze semináře informačních technologií, pánové sextáni a dobrovolníci ze 3. A. Celkem se do soutěže zapojilo přes 6000 žáků z 98 registrovaných škol. Po vyhodnocení bylo zveřejněno prvních 500 míst, přičemž do ústředního kola postupuje pouze prvních deset soutěžících.


Pořadí našich žáků mezi vyhodnocenými soutěžícími: Jan Pokorný VI. (23.), Vilém Hujňák VIII. (47.), Jan Hrbotický 3. A (212.), Milan Marek VIII. (235.), Jana Jelínková VIII. (386.), Jakub Kaura 3. A (477.).

Děkujeme všem našim žákům za vzornou reprezentaci školy.