Výsledky přijímacího řízení 2014

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 04. 2014

     
    Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si rodiče vyzvednou osobně po předložení OP v kanceláři školy ve čtvrtek 24. 4. nebo v pátek 25. 4. 2014 v době do 8.00 h do 17.00 h a v pondělí až středu (28. 4. - 30. 4. 2014) v době od 7.30 do 15.30 h.


Čtyřleté a osmileté studium gymnázia     Obchodní akademie


P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice, Součkova 500 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.