Okresní kolo SOČ 2014

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 07. 04. 2014

Středoškolská odborná činnost (SOČ) přináší schopným studentům první příležitost pro samostatné bádání, tvorbu odborného textu a následnou prezentaci vlastního výzkumu. Od jiných soutěží se odlišuje tím, že neprověřuje znalost středoškolského učiva, ale nabízí možnost naučit se něco nového. Studenti bučovického gymnázia se letos opět do soutěže zapojili, a to v oboru historie.
Ve středu 2. dubna 2014 proběhlo v budově vyškovského gymnázia okresní kolo SOČ, které ve své podstatě bylo mezioborovou konferencí studentů. Hodnotící komise vyslechla obhajoby prací z přírodovědných, technických i společenskovědních disciplín. Úroveň prací z chemie a biologie byla opravdu špičková. Bohužel však počet soutěžících nebyl vysoký a ve většině oborů byla posuzována pouze jedna práce. Proto až disciplína historie se čtyřmi účastníky byla skutečně soutěžní. Jednoznačným vítězem se stal David Pokorný ze sexty našeho gymnázia s prací nazvanou Napoleonova Grande Armée v době bitvy u Slavkova. Jeho text založený na studiu domácí i cizojazyčné odborné literatury a primárních pramenů měl vysokou úroveň a působivá byla také prezentace tématu. Vysloužil si tak postup do krajského kola. Na druhém místě skončil Petr Prokop taktéž ze sexty, který se věnoval osobnosti švédského krále Karla XII. Třetí a čtvrté místo obsadili studenti vyškovského gymnázia.

Výkony našich studentů byly opravdu pěkné a lze předpokládat, že David Pokorný bude úspěšným soutěžícím také v krajském kole. Na závěr lze vyslovit přání, aby v příštím roce bylo prací SOČ z Bučovic ještě více, a to nejen z historie, neboť soutěžních oborů je celkem 18. 

Mgr. Jan Růžička, školní koordinátor SOČ