Anthropos - 1. A a V.

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 26. 11. 2013

Žáci kvinty a 1. A se vydali 15. listopadu 2013 do Brna na exkurzi, a to na hvězdárnu a do Pavilonu Anthropos.
Před devátou hodinou ranní jsme vyrazili z Bučovic do moravské metropole. Na hvězdárně jsme letos nemohli navštívit planetárium (sál s hvězdnou oblohou), které bylo znovuotevřeno teprve před několika dny a prozatím nenabízí programy pro středoškoláky. Zato jsme si prohlédli exploratorium v suterénu hvězdárny, kde je instalována interaktivní výstava o sluneční soustavě. Nejdříve jsme zhlédli velký projekční model Země i dalších planet. Díky tomu jsme viděli dynamický vzhled Země ve dne i v noci a také podobu nám velmi vzdálených planet. Součástí expozice byl mimo jiné model nejvyšší hory sluneční soustavy, kterou je Olympus Mons na Marsu. Dále bylo možné vidět model Foucaltova kyvadla a jiné pomůcky simulující fyzikální zákony platné ve sluneční soustavě. Zajímavá byla tzv. planetární váha. Když jsme na ni stoupli, tak se zobrazily hodnoty naší hmotnosti na různých vesmírných tělesech (Země, Měsíc, Slunce atd.). Po prohlídce exploratoria a vyplnění pracovních listů jsme pokračovali návštěvou Anthroposu.


V muzeu zaměřeném na nejstarší dějiny člověka jsme se dozvěděli mnoho informací o životě pravěkých lidí. Ale také například to, že mamuti vážili 5 až 7 tun a že jejich kel mohl mít délku 5 metrů. Viděli jsme brněnskou pravěkou raritu, kterou je šamanova loutka, údajně nejstarší známá mužská loutka na světě. Po vyslechnuté přednášce jsme si samostatně prošli expozici a vydali se zpět do autobusu. Z Brna nás ale odjížděla sotva půlka, protože mnoho žáků využilo možnost zůstat po ukončení exkurze v tomto městě (a navštívit jiná zajímavá místa). Celou exkurzí nás provázeli naši třídní učitelé, tedy Jan Růžička a Jan Stavělík.

Kamila Esslerová, 1. A