VII. a 3. A v síti času

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 03. 10. 2013

        F O T O G A L E R I E

V pátek 27. září jsme se po vzoru druhých ročníků i my, septima a 3.A, vydali za poznáním krás města Třebíče a posléze Kralic.
Ráno v Bučovicích jsme všichni netrpělivě vyhlíželi autobus, neboť nás překvapila zima, kterou nikdo nepředpokládal a nečekal. Cesta trvala asi hodinu a půl a poté jsme se ocitli v Třebíči. Krásné, historicky významné město, díky kterému jsme se přenesli do dějin českého národa.
Obdivovali jsme baziliku sv. Prokopa, jedinečnou románskou stavbu na našem území, židovskou čtvrť i synagogu. Všechny památky převzalo pod svou patronaci UNESCO.
Po téměř hodinovém rozchodu, kdy jsme všichni zahnali nejnutnější potřebu, a to v poledních hodinách především hlad, a pokochali jsme se třebíčským náměstím, jsme opět nastoupili do autobusu. Další zastávkou byly Kralice, kde jsme se dostali do dob prvních tiskáren a vzpomněli 400.výročí vydání klenotu našeho písemnictví – Bible kralické.


Po této návštěvě jsme se plni dojmů opět vrátili do autobusu a ve 14:30 jsme byli psychicky i fyzicky přítomni zpět v roce 2013 v Bučovicích a dějepisno-literární exkurze byla definitivně u konce.
Byl to výlet jak odpočinkový, tak vyčerpávající. Měli jsme štěstí, že nás celý den na cestě provázelo pěkné počasí a hlavně sluníčko, ovšem nejenom to, doprovázely nás i paní profesorky Kostrbová a Stránská, kterým tímto děkujeme, že jsme s nimi mohli strávit příjemný den plný zážitků.

Jana Mlčoušková