Literárněvědná exkurze

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 27. 09. 2013

        Ve středu 25. 9. 2013 se třídy 2.A a sexta vydaly na exkurzi do Třebíče a Kralic.
Prošli jsme se židovskou čtvrtí a navštívili Zadní synagogu; ta byla uvnitř zdobená nástěnnými malbami a nápisy. V synagoze jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o zvycích a životě v židovské komunitě. V patře na galerii synagogy jsme mohli vidět zmenšený model židovského města a prošli jsme i byt, který patřil bohatším židům; ti se z něj lehce dostali jak do synagogy, tak do krámku, který se nacházel pod bytem v přízemí.
Poté jsme navštívili baziliku sv. Prokopa. Bazilika byla vybudována v letech 1240 – 1260 v přechodném románsko - gotickém slohu. Mohli jsme jít i do krypty. Po téhle prohlídce snad všichni obdivovali 30 metrů hlubokou studnu v zahradě okolo baziliky.


Obě místa byla uznána jako kulturní dědictví Unesco.
Putování končilo v Kralicích. Slyšeli jsme výklad v kostele sv. Martina o Kralické bibli a historii kolem ní. Kostel zdobily latinské citáty a po bocích náhrobní kameny. Ten nejvýznamnější patřil Janu Blahoslavovi. Kousek od kostela je pomník překladatelů a tiskařů Bible kralické.
Prošli jsme si také výstavu o Janu Amosi Komenském a v závěru toho všeho ji konečně viděli. Kralickou bibli. Tu, kterou z původních biblických jazyků / hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny/ přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské.
Pavla Sadloňová, 2.A