Jak (ne)nalákat uchazeče aneb Pohár rektora Univerzity obrany

Autor: Jan Stavělík <(at)>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 19. 09. 2013

        F O T O G A L E R I E

Polokulaté výročí má za sebou závod pořádaný jako propagace brněnské Univerzity obrany. Pod záštitou rektora se škola snažila již popáté přiblížit uchazečům náplň studia po všech stránkách. Tříčlenné hlídky složené ze dvou chlapců a jedné dívky se během závodu musí vypořádat s širokou škálou úkolů náročných jak na fyzickou kondici, tak i odborné a jazykové vědomosti. Díky pečlivé práci pořadatelů, snažících se udržet vysoký standard akce, se rok od roku zvyšuje počet účastníků a letos se vyšplhal na 22 týmů. A jak na tom byl náš tým ve srovnání s družstvy od Litomyšle až po Strážnici?

Závod začal rovnou nejtěžší částí ze všech – orientačním během. Některé týmy si závod nedobrovolně protáhly a naběhaly další kilometry, trio Hanák, Sedlář, Pěnčíková ale zvládlo jak běžeckou část, tak i testy. Na trati totiž museli závodníci navíc vyplňovat otázky z oblasti matematiky, dějepisu, anglických reálií a všeobecného přehledu. Po přibližně hodině strávené v terénu se družstva vracela do areálu sportovního stadionu v Pisárkách. Vojenské sportoviště a přilehlý park byly využity pro umístění dalších stanovišť. Smrtící koktejl různorodé zátěže od překážkové dráhy, hodu granátem, střelby ze vzduchovky přes lanové překážky až po závod na koloběžkách přinutil nejednoho borce sáhnout si na dno fyzických i psychických sil. A ať už závodníci reálně uvažují o studiu na Univerzitě obrany nebo ne, rozhodně si vyzkoušeli, že spojení náročného studia a fyzické přípravy není jen tak pro každého. A to i přes lákavě znějící nabídku řady výhod například v podobě desetitisícového měsíčního stipendia nebo ubytování zdarma na kolejích. Jak se tedy nakonec umístilo družstvo GOA Bučovice? Ve stále rostoucí konkurenci se rozhodně i tentokrát neztratilo a celkové osmé místo nebylo žádným neúspěchem.