Okresní kolo 35. ročníku SOČ

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 05. 04. 2013

   Středoškolská odborná činnost (SOČ) je pro zvídavé a pilné žáky příležitostí vědecky pracovat a sepsat s největší pravděpodobností vůbec první odborný text. Od jiných soutěží se odlišuje tím, že neprověřuje znalost středoškolského učiva, ale nabízí možnost naučit se něco nového a samostatně bádat. Studenti bučovického gymnázia se opět po několika letech do SOČ zapojili, a to nadmíru úspěšně.
Ve středu 3. dubna 2010 proběhlo v budově vyškovského gymnázia okresní kolo SOČ, které se vlastně stalo mezioborovou konferencí studentů. Hodnotící komise vyslechla obhajoby prací z přírodovědných i společenskovědních disciplín. Nejzajímavějším a opravdu soutěžním oborem byla historie, kde se o přízeň poroty ucházelo šest soutěžících s pěti pracemi (ve zbylých okruzích byl vždy pouze jeden soutěžící). Jednoznačným vítězem se stal David Pokorný z kvinty našeho gymnázia s prací Francouzské vojenské lékařství v době bitvy u Slavkova. Jeho text založený na studiu domácí i cizojazyčné odborné literatury a primárních pramenů měl skutečně vysokou úroveň a působivá byla také prezentace tématu. Vysloužil si tak postup do krajského kola. Na čtvrtém místě skončily Martina Machalová a Petra Skoupá s prací Vybrané kapitoly z dějin 2. světové války se zřetelem k Bučovicím. Jejich studie nebyla vůbec špatná, poněkud méně dobře však působila obhajoba našich kvintánek. Nutno ovšem podotknout, že bučovičtí studenti měli jistý handicap daný nízkým věkem (ostatní soutěžící byli studenty třetích a čtvrtých ročníků).


Na závěr lze vyslovit přání, aby v příštím roce bylo prací SOČ z Bučovic ještě více, a to nejen z historie, neboť soutěžních oborů je celkem 18.

Mgr. Jan Růžička školní koordinátor SOČ