Školní časopis - březen 2013

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Školní časopis, Vydáno dne: 18. 03. 2013

Vážení čtenáři, milí studenti,
obracíte listy předposledního vydání školního časopisu v tomto školním roce. Pokud počítáte, kolik že to čísel vydáváme, vyjde vám, že to, které držíte v rukou je čtvrté. Na začátku roku jsme vám slíbili, že vydání bude letos celkem pět. To znamená, že posledního výtisku se dočkáte na přelomu května a června.
V říjnovém čísle jsme avizovali, že spustíme webové stránky školního časopisu, které jsou vám již čtvrtý měsíc přístupné na adrese www.gymdoc.wz.cz. Jen pro zajímavost, návštěvnost za dobu sto osmačtyřiceti dní přesáhla dvoutisícovou hranici…
Na tento web postupně nahráváme databázi příspěvků, které se vyskytly v časopise v letech minulých, ale i články, které se k nám dostaly „pod rukou“ a otištěny nebyly. Naleznete i zde archiv čísel, ankety, atd.


V tištěné podobě časopisu už také nepotkáte dříve tradiční anketu. Tato rubrika byla nejpracnější z hlediska kopírování dotazníků a jejich následné třídění, vyhodnocování a podobně. Tyto rychlé průzkumy týkající se často hlavních témat tak nyní naleznete na webu časopisu a také na facebooku.
Jelikož se květnovým číslem s vámi rozloučí maturanti píšící do školního časopisu, budeme rádi, když se mezi vámi najdou tací, kteří by chtěli do školního zpravodaje přispívat. Není to práce na předření a máme v záloze několik rubrik, které z důvodu nedostatku redaktorů nejsme schopni obsadit. Samozřejmě uvítáme i členy, kteří si do redakce přinesou rubriku vlastní.

Michal Marko