Úspěšné zakončení projektu

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Projekt - Zavádění moderních pedagogických metod d, Vydáno dne: 27. 02. 2013

   Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice končí realizaci projektu s názvem Zavádění moderních pedagogických metod do výuky, který je financován z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zprostředkujícím subjektem je Jihomoravský kraj.
Náplní projektu byla realizace aktivit vedoucích ke zvýšení dovedností pedagogů při práci s moderními zařízeními informačních technologií, spojené zejména s využíváním interaktivních tabulí a návaznými ICT zařízeními při výuce a při tvorbě výukových materiálů.
Pedagogové Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice absolvovali vzdělávací program rozdělený do tří klíčových aktivit. V první a druhé části projektu si někteří pedagogové doplnili základní počítačové dovednosti, aby mohli s ostatními pokračovat v práci se systémem Moodle, který usnadňuje přístup každému pedagogovi k virtuálním výukovým materiálům.


Ve třetí klíčové aktivitě se do výukových aktivit projektu zapojili další pedagogové a všichni společně absolvovali akreditovaný vzdělávací program zaměřený na využívání interaktivní tabule při výuce a při tvorbě výukových materiálů.
Během realizace projektu, tj. od ledna 2012 do února 2013, se zapojilo do vzdělávacích aktivit projektu 67 pedagogů, osvědčení o úspěšném absolvování pak získalo celkem 59 pedagogů, oproti plánovaným 48 osobám.
Úspěšným ukončením projektu tak bylo dosaženo plánovaného cíle - osvojení si moderních pedagogických metod pedagogů a tím zvýšení kvality a efektivity vzdělávání.

Mgr. Hana Solnicová, manažerka projektu