Soutěž v německé konverzaci

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 06. 02. 2013

Dne 30. ledna 2013 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se ho 10 studentů od kvarty až po třetí ročník čtyřletého studia. Při rozhovoru se členy poroty prokázali všichni velkou snahu, pohotovost a hlavně pěkné znalosti německého jazyka. Potěšitelný byl i zájem mladších studentů. Mezi třemi začátečníky se porotě nejvíce líbil Jan Galata z kvarty. Ve třetí kategorii vyhrála Tereza Marková, na druhé příčce se umístila Jana Žižlavská (obě ze 3. A) a na třetí pak Aneta Moudrá z kvinty.

PhDr. Marie Hrozová