Exkurze do Anthroposu a hvězdárny v Brně

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 12. 12. 2012

Výuka dějepisu a zeměpisu na gymnáziu pochopitelně nemůže být realizována pouze v prostoru školy. Z toho důvodu byla v pátek 30. listopadu 2012 uspořádána exkurze pro žáky 1. A a V. První stránky učebnic dějepisu seznamují studenty s prehistorií člověka; pravěku je věnováno také jedno pracoviště Moravského zemského muzea v Brně nazvané Pavilon Anthropos. Disciplína historie, z níž školní dějepis čerpá, se zabývá dějinami lidské společnosti, proto byl výklad lektorky v Anthroposu přizpůsoben našemu požadavku a věnován především výstavním celkům Příběh lidského rodu, Paleolitické technologie, Morava lovců a sběračů a Nejstarší umění Evropy. Bez povšimnutí samozřejmě nezůstala ani populární rekonstrukce mamuta. V muzeu jsme spatřili i skutečnou kostru tohoto velkého savce pleistocénu, její okolí však již zaplňovaly především archeologické nálezy pocházející z moravských nalezišť (Mladečská jeskyně, Stránská skála, jeskyně Pekárna atd.). Nechyběla zde ani kopie známé Věstonické venuše. Prohlédli jsme si ale i velkolepě pojaté repliky jeskyních maleb z Lascaux a Altamiry.

Druhá část exkurze byla realizována ve Hvězdárně a planetáriu Brno. V hodinách zeměpisu se studenti již seznámili s planetární geografií, návštěva exploratoria v suterénu hvězdárny však přinesla něco navíc. Průvodcovský výklad byl přínosný, přímo skvělá však byla především možnost aktivního zapojení studentů při poznávání sluneční soustavy – našeho nejbližšího vesmírného prostoru.

Poslední bod programu představoval pořad ve velkém sále planetária nazvaný Neuvěřitelné Brno. Studenti se díky němu dozvěděli celou řadu informací o geologické minulosti jižní Moravy, například to, že území dnešního Brna kdysi tvořil samostatný mikrokontinent, že se zde vyskytovaly aktivní sopky atd. Naučný, ale svižně a s humorem natočený film se rozhodně líbil.

Mgr. Jan Růžička