Energis 24

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 11. 12. 2012

Ve dnech 5. a 6. 12. jsem se zúčastnil poznávacího zájezdu z projektu ENERGIS 24, který se letos zabýval novými zdroji energie.
Vyrazili jsme brzy ráno z Brna. První naší zastávkou byla firma Safina sídlící na okraji Prahy, zabývající se zpracováním drahých kovů. Byli jsme vpuštěni do rozlehlé haly, kde nám byla předvedena plazmová pec, ve které se zpracovávají různé součástky obsahující drahé kovy (baterie, katalyzátory). Jednoduše se tam všechno vcelku roztaví pomocí plazmy: díky vysoké teplotě (až 9000°C) nevznikají žádné škodlivé látky. Ingoty vzniklého kovu (slitina všeho možného) potom putují na další zpracování. Zajímavostí jsou ještě takzvané mikroturbíny, motory schopné zpracovat odpadní plyn vznikající při tomto procesu, které zvyšují ekologickou šetrnost továrny.
Poté jsme se přesunuli do centra Prahy, do budovy řídícího centra společnosti ČEZ, což je místo plné skla, monitorů a lidí (zastoupeni v tomto pořadí). Byli jsme provedeni místem, kde lidé dbají na to, aby nám doma nezhasla lampička, a zjistili jsme, že to je pořádná věda: s elektřinou se obchoduje jako na burze, ale co je nejhorší, občas se síť potřebuje proudu tak nutně zbavit, že cena elektřiny klesá do záporu (my obyčejní smrtelníci bohužel pořád musíme za elektřinu platit).

Druhý den jsme se podívali do Ústavu pro jaderný výzkum, kde nám byl předveden jaderný reaktor, který zde používají na různé výzkumy (no, tedy, alespoň nám tvrdili, že pod tím betonem, na kterém stojíme, je reaktor), a takzvaný cyklotron, vyrábějící radioaktivní injekční roztoky pro využití v pozitronové emisní tomografii (hledání nádorů a tak...). Produkty z cyklotronu, které mají velmi krátký poločas rozpadu (asi 2 hodiny), se musí poté dopravit na místo určení - 15g těžká lahvička se umístí do 15kg těžké olověné přepravní schránky a může se vyrazit (jen nesmíte skončit v dopravní zácpě).

Ze zájezdu plyne mnoho ponaučení:
- plazma roztaví veškeré problémy
- odpadní plyny mohou být užitečné
- spotřebováváním elektřiny se dá vydělat
- poté, co s něčím manipulujete, to vždy zkontrolujte dozimetrem, abyste si byli jisti, že to nebylo radioaktivní
- olovo je fakt těžké

A nyní pár důležitých slov z jaderného slangu:
aktivita -- radioaktivita
trošku to svítí -- je to radioaktivní
ještě moment, něco zkontroluju -- zapomněl jsem si dozimetr
zavřu za sebou dveře -- začne houkat siréna, rozsvítí se poplašná světla a zasune se za námi několikatunový blok olova

Jan Pokorný, kvinta