Exkurze do CERNu - Petr Smísitel

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 29. 11. 2012

Ve dnech 16. – 19.11.2012 jsem se zúčastnil exkurze do nejmodernějšího výzkumného pracoviště částicové fyziky - švýcarského CERNu (z franc. Conseil Européen pour la recherche nucléaire, což v překladu znamená Evropská organizace pro jaderný výzkum).
Vyrazili jsme v pátek 16.11.2012 večer. Po celonoční jízdě autobusem jsme ráno dorazili do Ženevy. Celé dopoledne jsme věnovali prohlídce muzea Microcosm, ve kterém jsou soustředěny zmenšené modely některých zařízení z výzkumného pracoviště a poznatky částicové fyziky. A co si pod tím lze představit? Základní pojmy jako proton, neutron, … jistě znáte. Dále jsou zde zjednodušeně vysvětleny pojmy jako antihmota, kvarky, leptony, hadrony, … Odpoledne jsme absolvovali krátkou prohlídku centra Ženevy a pak už jsme vyrazili na ubytovnu ležící nedaleko od Ženevského jezera. Nedělní dopoledne jsme navštívili Maison de Gruyère, tedy výrobnu proslulých švýcarských sýrů, a čokoládovnu Broc. Tady nás k našemu překvapení čekala mimo jiné i ochutnávková místnost, kde si naše chuťové buňky opravdu přišly na své. Odpoledne jsme strávili prohlídkou historického centra Bernu.

V pondělí nás čekalo vyvrcholení celého zájezdu – exkurze v samotném CERNu. První část prohlídky se týkala historie částicové fyziky, kde jsme viděli některé historické přístroje. Nato jsme zhlédli videonahrávky ze stavby některých částí urychlovače částic a jejich počítačové modely. Dále jsme vyslechli přednášku o současném stavu CERNu a o některých technických zajímavostech. Poté jsme si prohlédli řídící středisko ATLASu – obřího detektoru částic umístěného na největším urychlovači částic na světě. V poslední části prohlídky jsme navštívili velkou halu, kde byly testovány některé technologie pro obří urychlovač a prohlédli jsme si některé jeho části ve skutečné podobě. Tím byla naše exkurze završena a my jsme vyrazili směr Brno. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili mohutné vodopády na řece Rýn nedaleko Schaffhausenu.

Petr Smísitel VI.