Výlet sexty 2012

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 25. 06. 2012

     F O T O G A L E R I E

Ve dnech 21. a 22. června jsme my, sexta, vyrazili na třídní výlet do Prudké. Ve čtvrtek ráno pod dohledem třídní paní profesorky Bronislavy Handrlové a paní profesorky Růženy Nedělové jsme nasedli na vlak do Brna. Zde jsme přestoupili a jeli směr Nedvědice na krásný hrad Pernštejn. Zde nás provedla mladá začínající průvodkyně, která z nás byla značně v rozpacích. Po prohlídce hradu jsme se vydali zpět na vlak a dojeli přímo do Prudké, kde jsme se ubytovali. Jelikož nám přálo krásné počasí, využili jsme místního bazénu k vodním hrátkám a ke zchlazení. Po koupání a večeři jsme si zahráli volejbal či stolní tenis. Někteří vyzkoušeli pružnost místní trampolíny.

V deset hodin začal noční klid, pro některé spíše neklid, protože začalo silně pršet a hřmět, což nahánělo v malých dřevěných chatkách přímo u lesa opravdový strach. Ráno jsme se ale opět probudili do krásného slunečného dne a vydali jsme se do Tišnova zhlédnout raně gotický klášter Porta coeli. Zde jsme se mohli pokochat jak nádherným interiérem, tak i rajskou zahradou. Poté jsme si prohlédli tišnovské náměstí a vlakem se vraceli směr domov. Přijeli jsme znavení, ale plní zážitků. Tímto děkujeme paní profesorce Handrlové i Nedělové za krásný výlet, který se moc vydařil.

Klára Burianová, sexta