Dopoledne s dravci

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 04. 2012

         Když v úterý 17. 4. nastal čas 9:30, vydali jsme se na cestu ke hřišti za ZŠ 710 v Bučovicích. Tam nás čekala přehlídka všech možných dravých ptáků. Sokolníci nám ukázali denní dravce, mezi které patří orel stepní a bělohlavý, káně, raroh, sokol, poštolka, krahujec, potom také noční dravé ptáky jako sova pálená, kalous ušatý, výr velký, sýček a kulíšek . Skupina Zayferos, která tuto akci pořádala, nám vyprávěla, jak se ptáci jmenují, také jak se živí, kde žijí, kdy loví. Například výr velký, latinsky zvaný Bubo bubo, se živí myšmi, drobným ptactvem a loví pouze v noci, aby se nestal kořistí jiného dravce.Ukázky lovu sokola a výra patřily k nejzajímavějším.
Na závěr přehlídky jsme odpovídali na otázky sokolníků. Kdo dával pozor a věděl správné odpovědi, mohl dostat fotku dravce na památku. A kdo nejlépe zvládl kvíz, tomu přistál na levé ruce oblečené do kožené rukavice raroh velký zvaný Harry. Byl to velmi dobrý zážitek.
Panovalo studené dubnové počasí, ale to nám naši náladu nezkazilo. Přehlídku jsme si pořádně užili.
Vítězslav Sobol, Karel Mlčoušek – prima