Ohlédnutí za biologickou olympiádou - 29. 3., 30. 3. a 10. 4. 2012

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 17. 04. 2012

         Každým rokem na přelomu března a dubna vyrážejí studenti našeho gymnázia se zájmem o biologii do okresního kola biologické olympiády. Nejinak tomu bylo i letos, kdy nás reprezentovaly v kategorii C (tercie a kvarta) žákyně kvarty Martina Habrdová a Michaela Horáková. Letošním námětem biologické olympiády v této kategorii byly vzájemné vztahy mezi organismy. Okresnímu kolu biologické olympiády předchází náročná příprava složená z několika částí (laboratorní cvičení, test znalostí, poznávání přírodnin a vypracování samostatného projektu). Martina Habrdová obsadila krásné 5. místo, Míši Horákové se vedlo o něco hůře a obsadila 10. místo.


V kategoriích středních škol (kategorie B – 1. a 2. ročníky a kategorie A – 3. a 4. ročníky) nás letos v krajském kole biologické olympiády, které se konalo na MZLU v Brně reprezentovala Lucie Šimková ze septimy. Letošním tématem byly tvary v živé přírodě, a tak Lucka mohla očekávat téměř cokoli. To se potvrdilo při laboratorním úkolu, kde organizátoři připravili pro soutěžící pitvu švába. Lucka ale nezaváhala a pitvu švába zvládla s naprostým klidem :-). O něco hůře se jí vedlo při poznávání přírodnin. Soutěž pak zakončila vědomostním testem. Lucka se po náročném boji umístila na 25. místě.
Poslední klání v biologické olympiádě - kategorie D (prima a sekunda) se konalo 10. dubna rovněž na DDM ve Vyškově. Reprezentoval nás pouze Vojtěch Koudelka ze sekundy. Vojtovi se bohužel příliš nedařilo a obsadil 20. místo.
Všem soutěžícím gratuluji k umístění a děkuji za svědomitou přípravu před okresními i krajským kolem biologické olympiády.

Vyučující biologie Jan Zelinka.