Další vzdělávání pedagogů Gymnázia Bučovice

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Projekt - Zavádění moderních pedagogických metod d, Vydáno dne: 26. 03. 2012

Gymnázium Bučovice realizuje od ledna letošního roku projekt s názvem Zavádění moderních pedagogických metod do výuky, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zprostředkujícím subjektem je Jihomoravský kraj.
Obsahem projektu je realizace aktivit vedoucích ke zvýšení dovedností pedagogů Gymnázia Bučovice při práci s moderními zařízeními informačních technologií, spojené zejména s využíváním interaktivních tabulí a návaznými ICT zařízeními při výuce a při tvorbě výukových materiálů.

Během roku se postupně uskuteční tři vzdělávací aktivity tak, aby byla nejdříve dorovnána úroveň počítačové gramotnosti části cílové skupiny a následně zvýšeny kompetence všech pedagogů při práci se systémem Moodle a při využívání interaktivní tabule při výuce. Do realizace projektu bude zapojeno 20 pedagogů, přičemž některým z nich bude poskytnuto více podpor v rámci jednotlivých vzdělávacích aktivit. Samotné vzdělávací aktivity budou zahájeny v dubnu.
Tento projekt logicky navazuje na realizovaný projekt Moodle obrazárna, jehož smyslem bylo převést všechny CD a DVD výukové materiály do virtuálních obrazů a usnadnit tak přístup každému pedagogovi k těmto materiálům.

Mgr. Hana Solnicová, manažerka projektu