Neznalost zákona neomlouvá aneb studenti třetích ročníků u soudu

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 03. 2012

     Studenti třetího ročníku a septimy každoročně navštěvují v rámci výuky Základů společenských věd soudní přelíčení u okresního nebo krajského soudu. Tímto se naše škola připojila k programu Soudcovské unie ČR, který se nazývá Soudci do škol.
V rámci programu navštěvují soudci školy, kde studentům představí práci soudů, samotných soudců a přiblíží praktický průběh soudního jednání. Patronem naší školy se stal soudce Městského soudu v Brně Mgr. Tomáš Kurfiřt. Po stručném úvodu  se přednášející zaměří na trestní právo, které je nejen jeho oborem, ale také studenty nejvíce zajímá. V druhé části přednášky náš host odpovídá na četné dotazy studentů, ať už připravené písemně nebo reakcí na dané téma.


Vyvrcholením celé akce je návštěva soudního přelíčení, na kterém se soudci s učiteli Zsv předběžně domluví. Letošní návštěva byla zajímavá také tím, že studenti se svým doprovodem byli svědky rozsudků – závěrů všech případů. Zvlášť si ceníme ochoty soudce po skončení jednání se studenty případy rozebrat, vysvětlit a zodpovědět všetečné otázky. Vždyť řada našich absolventů se právníky skutečně stala a možné zájemce o studium práv nalezneme i mezi současnými „třeťáky“.
Návštěva soudu a sledování jeho průběhu je vždy zajímavým a poučným zakončením studia práva a zároveň příspěvkem ke zvýšení právního vědomí studentů.

PaedDr. Zdenka Lokajová