Pythagoriáda

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 21. 02. 2012

         Všichni studenti primy, sekundy a tercie se zúčastnili další matematické soutěže – Pythagoriády. Ti nejúspěšnější postoupili do okresního kola, které se konalo 18. ledna 2012.
V kategorii šestých tříd ZŠ a prim víceletých gymnázií (celkem 28 řešitelů) školu reprezentovali Josef Marek, Eliška Stránská a Marek Houšť.
V kategorii sedmých tříd ZŠ a sekund víceletých gymnázií bylo celkem 25 účastníků. Z naší školy patřili k nejúspěšnějším Vojtěch Koudelka (1. místo), Karolína Levíčková (3. místo) a Lenka Hasalová.
V kategorii osmých tříd ZŠ a tercií víceletých gymnázií (25 soutěžících) reprezentovali naši školu Jakub Duraja, Barbora Kokešová a Kateřina Pazderová.
Všem účastníkům matematických soutěží blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Marie Kršková, vyučující matematiky