Matematická olympiáda

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 21. 02. 2012

         Ve školním roce 2011/2012 probíhá již 61. ročník matematické olympiády (MO). Studenti bučovického gymnázia se pravidelně této akce zúčastňují. Úspěšní řešitelé šesti úloh školního kola jednotlivých kategorií postupují do okresního kola MO.
Dne 25. ledna 2012 proběhlo ve Vyškově okresní kolo kategorie Z 9 (9. ročníky ZŠ a kvarty gymnázií). Úroveň soutěže byla vysoká. Náročné úkoly velmi úspěšně vyřešil Jan Pokorný a umístil se na 1. místě. Na 3. místě se umístil David Pokorný. I ostatní studenti našeho gymnázia podali pěkný výkon.
Jan Pokorný, David Pokorný a Martina Machalová postupují do krajského kola, které se uskuteční 21. 3. 2012 v Brně.
Všem účastníkům matematických soutěží blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Marie Kršková, vyučující matematiky