Virtuální knihovna na Gymnáziu Bučovice

Autor: Jan Stavělík <(at)>, Téma: Moodle obrazárna, Vydáno dne: 19. 12. 2011

         Zpřístupnit informace prostřednictvím internetové sítě. To byl hlavní cíl projektu „Moodle obrazárna“, který na bučovickém gymnáziu běžel uplynulé dva roky. A se závěrem kalendářního roku končí i práce na uvedení této myšlenky do života.
Spuštění portálu by však nebylo možné provést bez dotace, jejíž čerpání z Evropského sociálního fondu zajišťuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Jihomoravského kraje. Gymnázium uspělo se svojí přihláškou v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Díky přidělené dotaci mohlo být vypsáno výběrové řízení na dodávku vybavení, přičemž musely být dodrženy přesně stanovené podmínky a postupy podmiňující schválení dotace. Administrativně náročná byla rovněž problematika autorských práv. Zakoupené CD a DVD jsou sice v majetku školy, ale jejich využívání a rozšiřování je často omezeno vydavatelem. Bylo proto nutné ověřit, zda budou majitelé licencí souhlasit s jejich využitím v rámci projektu. Zdlouhavé vyhledávání a navazování kontaktů nakonec přineslo úspěch a většina materiálů ve škole mohla být do projektu zařazena.
Převod dat z CD, DVD a videokazet se prováděl do takzvaných „iso obrazů“. Jejich prostřednictvím je pak možné spouštět obsah výukových materiálů bez potřeby půjčovat si opravdové disky. Otevírají se tak nové možnosti přístupu k médiím, která byla do té doby uložena po jednotlivých kabinetech a sbírkách. Nyní tak ke všem převedeným materiálům získají přístup všichni učitelé a na začátku příštího roku i žáci.
Projekt formálně uzavřel seminář pro učitele základních a středních škol, který proběhl v listopadu. Povinností školy je však zajistit chod projektu nejméně dalších pět let. Od nového roku tedy záleží také na žácích a učitelích, zda se z virtuálních obrazů stane denní realita...

Mgr. Jan Stavělík