Ocenění práce učitelů v projektu „Austerlitz“

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 11. 2011

   

Československá obec legionářská a Ministerstvo obrany ČR pořádaly pod záštitou rektora Univerzity obrany v Brně brig.generála v záloze prof. Ing. Rudolfa Urbana mezinárodní vědecké sympozium na téma „Přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky“. Akce se konala v Brně od 23. do 24.11. v aule Univerzity obrany. Součástí sympozia bylo i předání ocenění hejtmana JmK a představitele České obce legionářské pro učitele, kteří se každoročně účastní se svými studenty projektu „Austerlitz“, tj.zpracování námětu války, boje za svobodu, historie pomníků nebo pamětních míst, ale také osobních válek v nitru člověka, jenž každoročně vrcholí slavnostním vyhlášením vítězů v dubnu na slavkovském zámku. Za naši školu byla pamětní medaile udělena PhDr. Emilii Kostrbové a Mgr. Bronislavě Handrlové. Stejně tak si ocenění zaslouží všichni studenti, kteří se do soutěže zapojili.
Blahopřejeme a děkujeme jim za práci